Aktualności

15.06.2022

Książka „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody” z nagrodą im. Janusza Kurtyki

Książka dr. Przemysława Benkena „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody” zwyciężyła w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie – poinformowała PAP we wtorek Fundacja.

10 czerwca br. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. „W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę dr. Przemysława Benkena pt. »Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody« (IPN, Warszawa 2016), decydując tym samym o przyznaniu autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki” – podano w komunikacie prasowym.

Temat tegorocznej VI edycji Konkursu brzmiał: „Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo”. Formą Nagrody - jak wskazuje Fundacja - jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w renomowanym wydawnictwie naukowym. Fundacja planuje zorganizowanie uroczystej gali konkursowej 27 sierpnia br. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, a następnie promocję książki na Zachodzie.

„Autor posiada niemały talent pisarski, sprawnie wciągając czytelnika w opisywaną fabułę. Z informacji pochodzących z dokumentów bezpieki zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz ze źródeł uzupełniających Przemysław Benken stworzył wartką fabułę, z polotem opisując kolejne hipotezy i możliwości rozwoju wypadków” - powiedział recenzent konkursowy nagrodzonej książki dr Damian K. Markowski.

„Nagrodzona praca potwierdza rozległą wiedzę autora, bezbłędny warsztat oraz umiejętność pracy na źródłach wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa. Zdaniem recenzenta, to dojrzała i wartościowa monografia, stanowiąca +cenny przyczynek do badań nad powojennymi losami pokolenia Kolumbów na przykładzie jednej z najbardziej wartościowych jednostek, jakie to pokolenie było zdolne wydać spośród młodej inteligencji Warszawy+” - dodano w komunikacie prasowym.

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by „służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą”. Stawia sobie za cel dbanie o jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest „wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów”.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej patrona. „Stworzyliśmy bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki” - podaje Fundacja.

źródło: PAP

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna