Aktualności

logo programu DKK
11.05.2020
Tagi: DKK

Korzystne zmiany w regulaminie programu DKK 2020

Trwająca epidemia oraz związana z tym pogarszająca się sytuacja finansowa wielu bibliotek wojewódzkich spowodowała, że realizacja tegorocznej edycji programu Dyskusyjne Kluby Książki stanęła pod znakiem zapytania.

Kierując się troską o dalsze funkcjonowanie jednego z najdłużej działających programów promujących czytelnictwo, Instytut Książki zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wprowadzenie zmian w regulaminie programu.

Miło nam poinformować, że decyzją prof. Piotra Glińskiego zostały wprowadzone następujące rozwiązania:

- wszyscy beneficjenci programu DKK (biblioteki wojewódzkie) zostają w 2020 r. zwolnieni z obowiązku wnoszenia wkładu własnego, co nie będzie wiązało się z obniżeniem przyznanej dotacji,

- zadania realizowane przez beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań autorskich, wykładów, szkoleń, warsztatów itd., mogą zostać realizowane w formie on-line za pośrednictwem komunikatorów internetowych bądź platform cyfrowych umożliwiających zdalne uczestnictwo w planowanych działaniach,

- poszerzony został wykaz kosztów kwalifikowanych o wynagrodzenie pracowników obsługi technicznej umożliwiających prowadzenie działań w formie on-line oraz o koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej.

Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym zmianom Dyskusyjne Kluby Książki będą mogły działać mimo przeszkód spowodowanych trwającą pandemią.

Dyskusyjne Kluby Książki to działający od 2007 roku program, w ramach którego co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze. Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje mają charakter nieformalny. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Z roku na rok program DKK zyskuje coraz większą popularność. Do końca 2019 r. liczba klubów wzrosła do 1768, tj. o 55 w stosunku do końca 2018 roku. Obecnie działa 621 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1147 klubów dla dorosłych. W 2019 r. kluby spotkały się 14 739 razy; skupiają obecnie ponad 18 100 stałych członków. W ubiegłym roku odbyło się 973 spotkania autorskie, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Klubowicze spotkali się z 305 autorami.

W tym roku łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 1 800 000 zł.