Aktualności

Attila Jozsef, patron nagrody
14.03.2019

Konrad Sutarski wyróżniony nagrodą literacką im. Attili Jozsefa

Mieszkający na Węgrzech polski pisarz Konrad Sutarski znalazł się w środę w gronie kilkunastu osób wyróżnionych węgierską nagrodą literacką im. Attili Jozsefa. Nagrody dla ludzi kultury wręczono z okazji węgierskiego święta narodowego 15 marca.

„To bardzo miłe ze strony Węgier, że ja jako Polak otrzymuję nagrodę za swoją działalność literacką, która jest bądź co bądź i polska, i węgierska" - powiedział PAP Sutarski, który odebrał nagrodę z rąk ministra zasobów ludzkich Miklosa Kaslera.

Sutarski zadebiutował jako poeta w latach 50. w Poznaniu, gdzie w 1960 roku ukazała się jego pierwsza książka, a na Węgry przyjechał w 1965 roku.

W 2018 roku ukazały się aż trzy pozycje związane z jego nazwiskiem. Pierwszą jest tomik poetycki Sutarskiego Stacje ludzkiego sprzeciwu. Jak powiedział autor, chodzi o „sprzeciw, który ma na celu ochronę dotychczasowych wartości Europy”. 

„W ostatnim czasie zająłem się również działalnością historyczną. Napisałem książkę pt. Zarys dziejów Polski z powiązaniami węgierskimi. To jest historia Polski, razem z węgierską tam, gdzie one łączą się ze sobą, gdzie węgierska historia wpływa na historię polską, czasem nawet w sposób decydujący" - powiedział. Książka ta obejmuje okres całego tysiąclecia, począwszy od powstania państwa polskiego aż do współczesności.

Trzecią opublikowaną w zeszłym roku książką związaną z osobą laureata jest publikacja zawierająca materiały z konferencji historycznej Historyczna rola Polski i Węgier w obronie chrześcijańskiej Europy od św. Władysława z domu Arpadów do czasów współczesnych z wprowadzeniem autorstwa Sutarskiego.

Podczas środowej uroczystości wręczono kilkadziesiąt nagród z różnych dziedzin życia kulturalnego. Wyróżniono także m.in. reżyserów, tancerzy, fotografów, kompozytorów.

Sutarski jest też działaczem polonijnym. W 1995 roku został pierwszym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech (obecnie Ogólnokrajowego Samorządu Narodowości Polskiej na Węgrzech) i pełnił tę funkcję w latach 1995-1999 oraz 2001-2007. Stworzył też w 1998 roku Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, które potem przekształciło się w Polski Instytut Badawczy i Muzeum. Placówka zajmuje się stosunkami polsko-węgierskimi i historią węgierskiej Polonii.

W 2017 roku Sutarski znalazł się w gronie laureatów węgierskiej nagrody przyznawanej przedstawicielom mniejszości narodowych żyjących na Węgrzech. Otrzymał ją za pracę włożoną w organizowanie instytucji kulturalnych i naukowych Polaków żyjących na Węgrzech.

[źródło: PAP, Małgorzata Wyrzykowska]