Aktualności

20.06.2023

Konkurs poetycki Instytutu Literatury

Instytut Literatury ogłosił drugą edycję konkursu poetyckiego „PODAJ FRAZĘ”. Konkurs jest skierowany do twórców między 16. a 35. rokiem życia. Pula nagród wynosi 10 000 zł. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca 2023 roku.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy autorzy, którzy do 15 lipca 2023 roku ukończyli 16 lat i nie ukończyli 36. roku życia i którzy w nieprzekraczalnym terminie 15 lipca 2023 roku nadeślą na adres konkurs@instytutliteratury.eu poprawne zgłoszenie konkursowe. 

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

  • w załączniku – zgłaszany zestaw trzech wierszy w formie pliku .rtf, .odt, .doc lub .docx; w nazwie pliku należy zamieścić tytuł zgłaszanego zestawu oraz imię i nazwisko wg schematu „nazwisko imię, tytuł”;
  • w treści maila – dane osobowe (adres e­mail, numer telefonu, datę urodzenia) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie poetyckim PODAJ FRAZĘ 2023, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu. Akceptuję Regulamin konkursu”;
  • w temacie maila należy zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz nazwę „PODAJ FRAZĘ 2023”, wg schematu: „PODAJ FRAZĘ 2023 – Imię Nazwisko”.

Zwycięskie prace wybierze jury, którego skład zostanie ogłoszony najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2023 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.