Aktualności

11.02.2020

Konkurs na stypendium w Grazu

Austriackie miasto Graz ogłosiło konkurs na stypendium dla pisarza miejskiego, które trwa od września roku ogłoszenia do sierpnia roku następnego.

Stypendium jest adresowane do twórców, którzy czują się związani z Grazem i jego kulturą oraz którzy mają przynajmniej jedną samodzielną publikację lub kilka w pracach zbiorowych (antologiach etc.). Szczegółowe informacje o wymaganiach i dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku znajdują się na stronach organizatora pod poniższymi linkami:

http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/guidelines_literature_scholarship_2019_2.pdf (w języku angielskim)

http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinien_stadtschreiberin_2019_2.pdf (w języku niemieckim)

http://www.kultur.graz.at/kulturamt/33 (w języku niemieckim)

Termin składania dokumentów mija 31. marca br.