Aktualności

25.01.2023

Konkurs na książkę poetycką „O Złotą Pszczołę”

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zachęca poetów do udziału w konkursie „O Złotą Pszczołę” na książkę poetycką. Zwycięska książka zostanie profesjonalnie wydana przez fundację, a jej autor dodatkowo otrzyma nagrodę finansową.

Na konkurs należy nadesłać propozycję autorskiej, dotychczas niepublikowanej książki poetyckiej, której tematyka nawiązuje pośrednio do przyrody. Projekty książek należy wysyłać na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2023 roku. Dodatkowo organizatorzy proszą o przesłanie propozycji pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”). 

Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyłoni finalistów, którzy zobowiązani będą do dostarczenia pełnego zestawu składającego się z: projektu tomu poetyckiego z tytułem (plik w formacie doc, docx lub rtf) zdjęcia (plik w formacie jpg) notki biograficznej (plik w formacie doc, docx lub rtf). Termin nadsyłania pełnych zestawów (wyłonionych finalistów) upływa 31 maja 2023 roku. 

Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalne wydanie tomu poetyckiego przez Fundację, a także Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych. Laureat konkursu jest zobowiązany do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w siedzibie Fundacji w dniach 3-8 lipca tego roku. Podczas warsztatów laureat będzie pracował nad redakcją tomu pod opieką tutora – uznanego pisarza, poety lub krytyka. Wszystkie koszty pobytu podczas warsztatów pokrywa Fundacja. Tom zwycięzcy zostanie wydany w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 dostanie autor). Ponadto Fundacja zorganizuje trzy wieczory autorskie laureata. 

Laureat drugiej nagrody w konkursie otrzyma Statuetkę Srebrnej Pszczoły i nagrodę pieniężną w wysokości 400 złotych, zaś laureat trzeciej nagrody – Statuetkę Brązowej Pszczoły i nagrodę pieniężną w wysokości 300 złotych. 

Werdykt zostanie ogłoszony 24 czerwca 2023 roku podczas imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” oraz zamieszczony na stronie: czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org). Nagrodę należy odebrać osobiście.