Aktualności

09.04.2020

Konkurs literacki Proza nieobca

Wydawnictwo Warstwy i Wrocławski Dom Literatury zachęcają, by czas kwarantanny wykorzystać na pisanie – i wziąć udział w konkursie prozatorskim „Proza nieobca” . Nagrodą jest możliwość wydania książki w Warstwach.

Konkurs skierowany jest do wszystkich autorek i autorów prozy, zarówno debiutujących, jak i tych, którzy mają już w swoim dorobku publikacje książkowe. Organizatorzy nie narzucają tematyki, nie stawiają ograniczeń gatunkowych, przygotowali za to kilka wytycznych:
• wysyłać można powieści bądź zbiory opowiadań
• nadsyłane teksty powinny być utworami premierowymi (nieopublikowanymi wcześniej)
• teksty muszą być literaturą współczesną
• akcja powieści bądź opowiadań musi być powiązana z Wrocławiem (mniej lub bardziej, ale jednak)

Organizatorzy na powieści i zbiory opowiadań czekają do 30 września 2020 roku. Teksty wysyłać można na adres mailowy: konkurs@wydawnictwowarstwy.pl.

Laureatkę bądź laureata, których poznamy do końca lutego 2021 roku, wskaże Jury w składzie:
• Irek Grin – menadżer kultury, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.
• Paweł Mackiewicz – krytyk literacki i historyk literatury,
• Justyna Sobolewska – dziennikarka, krytyczka literacka,
• Agnieszka Wolny-Hamkało – poetka i prozaiczka, krytyczka literacka

[źródło: wirtualnywydawca.pl]