Aktualności

07.06.2022

Konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła VI edycję Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

Konkurs dotyczy utworów prozą o tematyce współczesnej w trzech kategoriach wiekowych:

  • książka dla dzieci w wieku do 6 lat
  • książka dla dzieci w wieku 6–10 lat
  • książka dla dzieci w wieku 10–14 lat

Utwory muszą być napisane prozą w języku polskim, objętość pracy: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych.

Maszynopisy wraz z małą kopertą z danymi należy przesłać w jednej przesyłce na adres:

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
ul. Rosoła 44a
02-786 Warszawa

z dopiskiem: VI Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 30 listopada 2022 (decyduje data stempla pocztowego).

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody od 15 do 5 tys. zł.

Grand Prix Konkursu to rzeźba Pippi Pończoszanki podnoszącej konia, autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 31 maja 2023.