Aktualności

02.10.2020

Konferencja z okazji 120-lecia Biblioteki Miejskiej w Bratysławie z udziałem przedstawiciela Instytutu Książki

W środę 30 września odbyła się w Miejskiej Bibliotece w Bratysławie z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia biblioteki konferencja „Funkcjonalny dizajn i nowoczesna architektura bibliotek”. Na widowni zasiadła ograniczona liczba bibliotekarzy słowackich (ze względów sanitarnych spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym). Zainteresowani mogli śledzić wystąpienia prelegentów oraz dyskusję specjalistów dzięki streamigowi.

Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Instytutu Książki Jakub Pacześniak. W online wystąpieniu przedstawił efekty Priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek”.

Przypomnijmy, że w latach 2011-2020 Rada Ministrów przeznaczyła na budowę i modernizację bibliotek publicznych w Polsce 320 mln zł. Zbudowano lub zmodernizowano 465 obiektów bibliotecznych. Wiele z tych realizacji zostało nagrodzonych w konkursach architektonicznych w kraju i za granicą.

Operatorem programu "Infrastruktura bibliotek" jest Instytut Książki.

Program konferencji: https://www.mestskakniznica.sk/sk/funkcny-dizajn-a-moderna-architektura-kniznic