Aktualności

24.06.2019

Konferencja „Inny świat – inny człowiek” w Sankt Petersburgu z okazji stulecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

W najbliższą środę w Sankt Petersburgu z okazji stulecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego rozpocznie się dwudniowa konferencja „Inny świat – inny człowiek”. Jednym z prelegentów będzie dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

W konferencji wezmą także udział m.in. córka pisarza, Marta Herling-Grudzińska, Marek Zagańczyk, Wojciech Karpiński, Mariusz Wilk, Zdzisław Kudelski, Jelena Czyżowa i kierujący sekcją wydawnictw Instytutu Książki Andrzej Peciak.

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

26 czerwca, Instytut Polski w Petersburgu

11.00-11.15 – otwarcie, słowo wstępne

Świadek

 • 11.15-12.00 – Marta Herling-Grudzińska, Wspomnienie o Ojcu
 • 12.00-12.20 – Swietłana Panicz, Рассказчик как свидетель: работа памяти в "Советских записках" Густава Герлинга-Грудзиньского (Narrator jako świadek: praca pamięci w „Zapiskach sowieckich” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)
 • 12.20-13.00 – Wojciech Karpiński, Dwa zmartwychwstania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
 • 13.00-13.30 – przerwa kawowa

Świadectwa

 • 13.30-14.10 – Zdzisław Kudelski, „Przyjaciele Moskale” w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • 14.10-14.50 – Anna Bernhardt, Gustaw Herling-Grudziński w Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu
 • 14.50-15.30 – Marek Zagańczyk, Medaliony. O kilku obrazach, ludziach i miejscach u Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • 15.30-16.10 – Dariusz Jaworski, Prawda przynależy do jasności. Co ma nam do powiedzenia Herling-Grudziński w czasach postprawdy? Refleksje o współczesnej promocji twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • 16.10-16.50 – Andrzej Peciak, Gustaw Herling-Grudziński jako autor. Głos wydawcy
 • 16.50-17.00 – podsumowanie dyskusji,  zamknięcie obrad

27 czerwca, Nowa Scena Teatru Aleksandryjskiego

11.00-11.15 – otwarcie, słowo wstępne

GUŁAG

 • 11.15-11.35 – Irina Flige, Память ГУЛАГа (Pamięć GUŁAG-u)
 • 11.35-12.15 – Wojciech Śleszyński, O sowieckim systemie łagrowym w Muzeum Pamięci Sybiru. Upamiętnienie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • 12.15-12.35 – Jelena Czyżowa, Михаил Пришвин: "Осударева дорога" как попытка создания мифопоэтического образа ГУЛАГа (Michaił Priszwin: „Osudariewa doroga” jako próba stworzenia mitopoetyckiego obrazu GUŁAG-u)
 • 12.35-13.00 – przerwa kawowa

Inny Świat

 • 13.00-13.20 – Irina Krawcowa, Презентация «Иного мира» (Prezentacja „Innego Świata”)
 • 13.20-13.40 – Andrzej Mietkowski, Презентация оцифрованных лондонских докуметов Густава Герлинга-Грудзиньского (Prezentacja zdigitalizowanych dokumentów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Londynu)
 • 13.40-14.00 – Mariusz Wilk, Открытие «Иного мира» (Odkrywanie „Innego Świata”)
 • 14.00-15.20 – Andrzej Titkow, Film „Dziennik pisany pod wulkanem”
 • 15.20-17.00 – panel dyskusyjny Herling wobec Rosji i Polski – dziś
 • 17.00-17.15 – podsumowanie dyskusji,  zamknięcie obrad