Aktualności

28.02.2023

Koncert pamięci Jerzego Kozarzewskiego w Bibliotece Narodowej

W piątek 3 marca 2023 o godzinie 18:00 w Audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej odbędzie się koncert poświęcony pamięci Jerzego Kozarzewskiego – poety, żołnierza AK, powstańca warszawskiego. Wydarzenie nosi tytuł „Ocalony przez poezję”.

Koncert „Ocalony przez poezję” zorganizowany jest z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego celem jest przypomnienie postaci Jerzego Kozarzewskiego – poety, żołnierza AK, konspiratora, więźnia niemieckich obozów zagłady i komunistycznych więzień. 

Kozarzewski w listopadzie 1939 roku wstąpił do Związku Jaszczurczego, podporządkowanego później Armii Krajowej. Wspólnie z żoną Magdaleną walczył w Powstaniu Warszawskim. Przebywał w obozach śmierci w Auschwitz i w Mauthausen. Wrócił jako emisariusz z zadaniem utworzenia drogi łączności między krajem a ośrodkiem emigracyjnym. Jako emisariusz NSZ przecierał szlak dla łączników między emigracją a krajem zwany „Drogą Konrada” („Konrad” stał się jego pseudonimem organizacyjnym). W 1945 roku Kozarzewski został aresztowany i podwójnie skazany na śmierć w pokazowym procesie. Jego żona zwróciła się jednak o pomoc do Juliana Tuwima, a list poety do Bolesława Bieruta odniósł skutek. Karę śmierci zamieniono na 10 lat więzienia w Warszawie, Wronkach, Rawiczu i w obozie pracy w Piechcinie koło Inowrocławia. W więzieniu Kozarzewski nie mógł pisać, więc wiersze notował jedynie w pamięci. Jako poeta Jerzy Kozarzewski zaistniał w latach 60., a w latach 90. zaczęto wydawać jego wiersze. Od Prezydenta RP otrzymał Order Odrodzenia Polski. Zmarł 1 lutego 1996 roku.

Spektakl-koncert „Ocalony przez poezję” to biografia poety, żołnierza, męża i ojca opowiedziana poprzez wiersze Kozarzewskiego. Począwszy od szczęśliwego dzieciństwa i młodości, poprzez walkę zbrojną, powstanie warszawskie i wojenną tułaczkę, osadzenie w komunistycznym więzieniu oraz rozkwit talentu poetyckiego i popularyzację twórczości w latach dziewięćdziesiątych. Na koncert składa się 16 utworów w interpretacji Klaudii Kwaśny (sopran), Marcina Kwaśnego (recytacja i śpiew – baryton) z muzyką i akompaniamentem Patryka Góreckiego (gitara). Do koncertu zostały wybrane utwory reprezentatywne dla każdego z okresów życia Jerzego Kozarzewskiego.

Koncert organizowany jest przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury, Fundację Między Słowami i Bibliotekę Warszawskiej Prowincji Kapucynów.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.