Aktualności

02.08.2023

Komunikat dla Prenumeratorów i Czytelników miesięcznika „Dialog”

W związku z podjętą na przełomie maja i czerwca decyzją większości autorów o rezygnacji z publikacji w przygotowanym już do druku numerze czerwcowym oraz przygotowywanym numerze lipcowo-sierpniowym „Dialogu”, nie było możliwe wydanie numerów 6 i podwójnego 7-8.

Instytut Książki, jako wydawca miesięcznika „Dialog”, proponuje prenumeratorom automatyczne przedłużenie bieżącej subskrypcji. Data zakończenia obecnej prenumeraty zostanie przesunięta tak, aby obejmowała kolejne numery w zamian za te, których Państwo nie otrzymali.

W przypadku, gdyby Państwo nie byli zainteresowani takim rozwiązaniem, Instytut Książki prosi o kontakt mailowy (czasopisma@instytutksiazki.pl) do 10 września 2023, celem otrzymania zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za numery, które się nie ukazały.

Informujemy, że obecnie przygotowywany jest do wydania numer wrześniowy „Dialogu”.