Aktualności

Nagroda im. Konstantego Puzyny, foto: www.dialog-pismo.pl
11.02.2022

„Kamyk Puzyny” dla Teatru „Brama” w Goleniowie

Nagroda im. Konstantego Puzyny została w tym roku przyznana Teatrowi „Brama” w Goleniowie, działającemu od 1996 roku pod kierownictwem Daniela Jacewicza, „za konsekwentną, zespołową pracę teatralną i społeczną”. Nagroda powstała z inicjatywy redakcji „Dialogu”, a jej fundatorem jest Instytut Książki - wydawca miesięcznika.

W uzasadnieniu werdyktu Kapituła Nagrody im. Konstantego Puzyny podkreśliła, że lokalna działalność „Bramy” sięga daleko poza granice niewielkiego miasta, włączając się w międzynarodową wspólnotę grup teatralnych wrażliwych na problemy świata, ciekawych innego człowieka, szukających własnego i jednocześnie uniwersalnego języka wypowiedzi artystycznej.

„Teatr „Brama” jest dziś jednym z najprężniejszych w Polsce ośrodków teatru niezależnego, takiego, którego estetyka i relacja z widzami była zawsze bliska patronowi Nagrody” - zaznaczono w uzasadnieniu.

NOMINOWANE ZOSTAŁY RÓWNIEŻ:

Kolektyw Czarne Szmaty
Monika Kwaśniewska
Seb Majewski
Biennale Warszawa
Weronika Szczawińska
Teatr na faktach (w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu)
Teatr Kana

W ubiegłych latach Nagrodę im. Konstantego Puzyny otrzymali Komuna// Warszawa (2015), Justyna Sobczyk (2016), protestujące aktorki, aktorzy oraz publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu (2017), Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy działający pod dyrekcją Jacka Głomba (2018), Dorota Buchwald i zespół Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (2019), Ewa Guderian-Czaplińska (2020) oraz Joanna Szczepkowska (2021).

Nagroda powstała z inicjatywy redakcji „Dialogu”, a jej fundatorem jest Instytut Książki. Przyznaje ją Kapituła złożona z redaktorek i redaktorów „Dialogu” oraz kolejnych laureatów i laureatek. Laureat bądź laureatka otrzymuje statuetkę „Kamyk Puzyny” zaprojektowaną przez Krzysztofa M. Bednarskiego oraz dziesięć tysięcy złotych. 

Konstanty Puzyna (1929-1989) był krytykiem teatralnym, eseistą, redaktorem i poetą. W 1956 roku należał do założycieli miesięcznika „Dialog”, a w 1971 został jego redaktorem naczelnym. Zasługą Puzyny jest przełomowa edycja dramatów Witkacego, dzięki której trafiły potem na sceny. Jako krytyk miał dewizę: „Po jaką cholerę w ogóle pisać o teatrze, jeśli nie po to, by pisać o życiu?”.

„Dialog” - czasopismo patronackie Instytutu Książki, wydawane na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; poświęcone dramaturgii współczesnej – teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej. Został założony w 1956 roku przez Adama Tarna, dramatopisarza i tłumacza, który kierował pismem do 1968 roku. Ogromny wpływ na kształt miesięcznika miał Konstanty Puzyna, krytyk, który współzakładał pismo a potem był jego redaktorem naczelnym od 1972 roku aż do śmierci w 1989 roku. Naczelnymi byli także Stanisław Stampf’l (1968-1971), Jerzy Koenig (1989-1990). Od 1991 roku „Dialogiem” kieruje Jacek Sieradzki.

Wydawcą miesięcznika „Dialog” jest Instytut Książki.