Aktualności

fot. IK
24.09.2019

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” na EURead

Dziś, drugiego dnia dorocznej konferencji członków stowarzyszenia EURead, Instytut Książki zaprezentował kampanię „Mała książka – wielki człowiek”. Pracownicy Instytutu przedstawili również metodologię doboru tytułów do publikacji „Pierwsze wiersze dla…” i „Pierwsze czytanki dla…”. Zaprezentowano również obie książki.

Prezentacja Instytutu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i dużym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania, wielu gości konferencji gratulowało Instytutowi udanej kampanii. Drugiego dnia zjazdu członków EURead swoje programy bookstartowe przedstawiły również instytucje, które promują czytelnictwo w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Belgii i Irlandii.

***

EURead założono w 2000 roku. Stowarzyszenie skupia obecnie 41 organizacji z 21 europejskich krajów, dla których czytanie jest warunkiem wstępnym dla pełnego uczestnictwa we współczesnym – zdominowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo – społeczeństwie.

Celem EURead jest wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów, a także wspólne opracowanie nowych strategii promocji czytelnictwa. Spotkania stowarzyszenia odbywają się regularnie. Jej działania polegają między innymi na prowadzeniu systematycznego lobbingu na rzecz promocji czytelnictwa zarówno wśród polityków, jak i w świecie biznesu. Celem EURead jest uświadomienie, jak ważna jest promocja czytelnictwa na poziomie krajowym i unijnym.

Instytut Książki jest członkiem EURead od 2018 roku.