Aktualności

Jennifer Croft
10.04.2018

Jennifer Croft laureatką Nagrody Found in Translation 2018

Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku z przyjemnością informują, że Nagrodę Found in Translation 2018 otrzymuje Jennifer Croft za tłumaczenie powieści “Bieguni” Olgi Tokarczuk, wydanej przez Fitzcarraldo Editions (Wielka Brytania ) i Text Publishing (Australia) w 2017 r., wkrótce także w Riverhead Books (USA).

Wydanie werdyktu Kapituły Nagrody Found in Translation jeszcze nigdy nie było tak trudne. Rok 2017 przyniósł bowiem niespotykaną dotąd liczbę książek polskich autorów opublikowanych w języku angielskim w naprawdę znakomitych tłumaczeniach, zarówno przez uznanych tłumaczy, jak i tych, którzy dopiero zaczynają działalność translatorską.

Kapituła zdecydowała się docenić przekład Jennifer Croft za jego piękno, konsekwencję i klarowność.

“Bieguni” są książką o kluczowym znaczeniu dla pisarstwa Olgi Tokarczuk, ponieważ stanowią szczególnego rodzaju wyzwanie dla czytelników. Ta powieść o nielinearnej narracji jest nie tylko podróżą przez różne czasy, strefy geograficzne i dyskursy, ale także podróżą pomiędzy językiem literackim a różnymi nieoficjalnymi jego odmianami. Podczas gdy polscy czytelnicy są przyzwyczajeni do takich eksperymentów formalnych, anglojęzyczni często wolą tradycyjną narrację. Tłumaczenie Croft wkłada opowieść Tokarczuk w spójną ramę, umożliwiając płynną komunikację z odbiorcami anglojęzycznymi. Równocześnie w sposób pokorny względem oryginału, niemal przejrzysty, prowadzi przez meandry tekstu. Nie tworzy nowego lingwistycznego zjawiska, nie wprowadza ryzykownych innowacji – dałoby się rzec, że harmonizuje neregularności charakterystyczne dla języka polskiego, gdy pozwala na to naturalny rytm angielszczyzny.

Wyrażając wielki szacunek dla profesjonalizmu, kunsztu i kreatywności tłumaczy literackich, czujemy, że klasyczna elegancja rozwiązań przyjętych przez Jennifer Croft jest dowodem jej umiejetności intuicyjnego porozumienia z czytelnikami książki, uwrażliwienia na ich specyficzne preferencje i oczekiwania. Jest to rzadki dar, z którego deficytem mamy dziś do czynienia. Tłumaczenie Croft sprawiło, że “Bieguni” zdobyli uznanie zarówno wśród krytyków, jak i czytelników. Obydwie te grupy odbiorców podkreślają płynność i przejrzystość języka tej powieści. Wszystko to, jak sądzimy, przyczyniło się do pomyślnego wejścia polskiego autora na angielski rynek literacki: nie jako jednorazowego, egzotycznego i modnego zjawiska, ale miejmy nadzieję, stabilnego, dobrze kojarzonego ogniwa.

Jennifer Croft jest członkiem (2018-2019) Cullman Center w nowojorskiej bibliotece publicznej, laureatką stypendiów Fulbrighta, PEN, MacDowell, National Endowment for the Arts, a także nagrody Michael Henry Heim Prize for Translation oraz Tin House Scholarship za powieść “Homesick”, oryginalnie napisanej w języku hiszpańskim. Jej tłumaczenie “Biegunów” Olgi Tokarczuk jest obecnie na tzw. długiej liście książek nominowanych do Międzynarodowej Nagrody Man Booker.

Nagroda Found in Translation została ustanowiona w 2008 roku. Przyznawana jest corocznie tłumaczowi/tłumaczom najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski, który ukazał się w formie książkowej. Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z przedstawicieli Instytutu Książki, Instytutu Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Przewodniczącym Kapituły jest dyrektor Instytutu Książki.

Dotychczasowymi laureatami nagrody są:
Bill Johnston, za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2008)
Antonia Lloyd-Jones, za przekład Ostatniej wieczerzy Pawła Huellego (2009)
Danuta Borchardt, za przekład Pornografii Witolda Gombrowicza (2010)
Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak, za przekład tomu wierszy Tutaj Wisławy Szymborskiej (2011)
Joanna Trzeciak, za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2012)
Antonia Lloyd-Jones, za całość dorobku tłumaczki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (2013)
Philip Boehm, za przekład książki Król kier znów na wylocie Hanny Krall (2014)
Ursula Phillips, za przekład powieści Choucas Zofii Nałkowskiej (2015)
Bill Johnston, za przekład Dwunastu stacji Tomasza Różyckiego (2016)
Piotr Florczyk, za przekład Budowałam barykadę Anny Świrszczyńskiej (2017)