Aktualności

fot. Krzysztof Dubiel
05.01.2021

Jan Tomkowski laureatem Nagrody „Nowych Książek” za rok 2020

Doroczną Nagrodą „Nowych Książek” zespół miesięcznika wyróżnił profesora Jana Tomkowskiego za jego tom „Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny (Wrocław, „Ossolineum”), prezentujący świeże, inspirujące spojrzenie na klasykę literatury polskiej.

Jest to obszerny tom gromadzący osiemnaście niezwykle interesujących esejów, których autor jeszcze raz bierze pod lupę tekst arcydzieła Adama Mickiewicza. Jednakowoż lupa ta wydaje się zgoła inna od tych, którymi posługiwali się dotychczasowi badacze. W swoich dociekaniach Tomkowski odczytuje poemat na nowo – w kontekście metafizycznym, choć z uwzględnieniem wcześniejszych interpretacji. Dostrzega, że „za materialną zasłoną rzeczy coś się jednak kryje, coś większego, coś istotniejszego, może bardziej wieloznacznego i na pewno bardziej mrocznego”. Efektem tak wnikliwej i niestandardowej lektury są naukowe eseje o walorach literackich.

Jednym z najważniejszych wniosków z dociekań Tomkowskiego wydaje się odrzucenie idylliczności poematu. „Ci wszyscy – przekonuje autor – którzy chcieliby dojrzeć w Panu Tadeuszu poemat pełen humoru i radości, mają mimo wszystko kłopot, znajdując w nim raz po raz sceny nagłej i gwałtownej śmierci, przykłady okrucieństwa i przemocy”.

(z recenzji Marcina Lutomierskiego, „Nowe Książki” nr 6/2020)

***

W ubiegłym roku laur „Nowych Książek” trafił do Marii Poprzęckiej (przeczytaj więcej).

Wydawcą miesięcznika „Nowe Książki” jest Instytut Książki.