Aktualności

20.12.2019

Jan Polkowski zaprezentował swój tomik poetycki w Instytucie Polskim

Jan Polkowski zaprezentował w Instytucie Polskim w Moskwie swoje dzieło „Rozmowy z Różewiczem” - poetycki dialog z twórczością Tadeusza Różewicza. 

W stolicy Rosji odbyła się w środę prezentacja rosyjskich tłumaczeń dwóch niedawno wydanych książek reprezentujących polskich poetów - uznanych klasyków - Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza - oraz Polkowskiego, twórcy współczesnego.

„Rzadko przyjeżdżają do nas współcześni polscy poeci, stąd duże zainteresowanie spotkaniem z Janem Polkowskim” - powiedziała Anastazja Wiekszyna z Instytutu Polskiego. 

W „Rozmowach z Różewiczem” każdemu wierszowi Różewicza towarzyszy odpowiedź Polkowskiego. To swoiste „dwa w jednym” spotkało się z żywym przyjęciem obecnych na sali krytyków literackich i wydawców, a także zwykłych czytelników, spragnionych polskich nowości wydawniczych.

„Tłumaczenia współczesnej poezji, nie tylko polskiej, ukazują się najczęściej na portalach internetowych oraz w czasopismach” - zauważyła Wiekszyna. „W tym wypadku mamy do czynienia z tomikiem poetyckim. To rzadkość na rosyjskim rynku wydawniczym” - dodaje Wiekszyna podkreślając, że Rosjanie zawdzięczają ją polskiemu Instytutowi Literatury i rosyjskiemu wydawnictwu.

W moskiewskim spotkaniu autorskim wziął również udział p.o. dyrektora Instytutu Literatury Józef Ruszar, autor m.in. monografii „Słońce republiki: cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta”. Dzięki rosyjskiemu tłumaczeniu obecni na sali mogli zapoznać się z analizą tych tekstów Herberta, których inspiracją było Cesarstwo Rzymskie. Ruszar porównał te wiersze ze starożytnymi kronikami, odkrytymi przez siebie napisami na płytach nagrobnymi i innymi źródłami oryginalnymi. Osobista, często dotąd nieznana interpretacja utworów Herberta wzbudziła zaskoczenie i pytania oraz cieszyła się wyraźnym zainteresowaniem.

Instytut Polski, gdzie odbył się wieczór poetycki, to działająca w Moskwie placówka, która od ponad 30 lat zajmuje się promowaniem polskiej kultury, nauki, sztuki i języka polskiego w Rosji oraz współpracą kulturalną między Polską a Rosją.

[źródło: PAP, Katarzyna Matuszewska]