Aktualności

26.10.2020

Izabela Morska, Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzynski i Zenon Ciesielski laureatami III Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza

Izabela Morska, Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzynski i Zenon Ciesielski są laureatami trzeciej Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Franciszkanin ojciec Adam Sikora otrzymał  Kaszubską Nagrodę Literacką za rok 2019.

Nagroda „Wiatr od morza” przyznawane jest w trzech kategoriach: Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku oraz za całokształt twórczości.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zaplanowana na piątek w Centrum Świętego Jana w Gdańsku gala wręczenia III Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza za rok 2019 została odwołana. W piątek wieczorem za pośrednictwem internetu, na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej W Gdańsku, marszałek pomorski Mieczysław Struk przedstawił nazwiska laureatów.

W kategorii Literacka Książka Roku zwyciężyła powieść „Znikanie” Izabeli Morskiej. Za najlepszą Pomorska Książkę Roku uznano monografię „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza” (tomy III-V) Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, wydaną przez Instytut Kaszubski.

Wyróżnienie za całokształt pracy literackiej otrzymał prof. Zenon Ciesielski - historyk literatury i kultury skandynawskiej, założyciel katedry skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktor honoris causa Uniwersytetu Umea w Szwecji. Opublikował on ponad 350 rozpraw, artykułów, recenzji i not w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego dzieła to między innymi: „Zbliżenia skandynawsko-polskie”, „Skandynawia w oczach Polaków”, „Dziennik skandynawski”, „Od Fredry do Różewicza: dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835-1976”, „Historia literatury szwedzkiej”, „Słownik pisarzy skandynawskich”, „Dzieje kultury skandynawskiej”, „Zapisane w pamięci, czyli meandry mojego życia”.

Laureatem Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2019 został franciszkanin, biblista o. prof. Adam Sikora. Duchowny większość pracy naukowej poświęcił przekładom Biblii, z języków oryginalnych na polski i kaszubski. Między innymi z greki na język Kaszubów przełożył wszystkie Ewangelie i Psalmy. W ubiegłym roku zaprezentował wyniki swojej 5-letniej pracy - jako pierwszy w historii przetłumaczył wszystkie księgi Tory z języka hebrajskiego na kaszubski.

Izabela Morska urodziła się 24 sierpnia 1961 r. w Gdyni. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Debiutowała w 1990 r. opowiadaniem „Zdobycz”. Opublikowała m.in. powieść „Absolutna amnezja”, tom poezji „Madame Intuita”, opowieść fantastyczną „Alma”, dramat „Księga Em”, a także podręcznik-esej „Twórcze pisanie dla młodych panien”. „Znikanie” było nominowane do Nagrody Literackiej Nike. Autorka opowiada w niej o zmaganiu z chorobą i systemem ochrony zdrowia.

„Historia Kaszubów w dziejach Pomorza” jest kontynuacją dzieła zaprojektowanego i zapoczątkowanego przez prof. Gerarda Labudę. To wielotomowe, kompendium wiedzy o codziennym życiu Kaszubów w świecie wielu kultur, przemian zachodzących w procesie dziejowym w dziedzinie kultury materialnej i duchowej, które autorzy wzbogacili unikatowymi dokumentami i fotografiami.

Prof. Józef Borzyszkowski to zasłużony działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W przeszłości był wicewojewodą gdańskim i senatorem RP II kadencji. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rządowego Zespołu ds. Opracowania Nowej Koncepcji Ustroju Terytorialnego Państwa. Z jego inicjatywy powstał Instytut Kaszubski. Opublikował kilkaset artykułów, jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek, głównie dotyczących historii Pomorza i Kaszub.

Prof. Cezary Obracht-Prondzynski to wybitny historyk, socjolog i antropolog. W pracy naukowej zajmuje się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowymi problemami współczesności, kulturą Kaszub i Pomorza, polityką regionalną. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych oraz autorem, współautorem, redaktorem, współredaktorem kilkudziesięciu publikacji, członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, kilku towarzystw naukowych, rad programowych i naukowych wielu instytucji kultury, a także współzałożycielem Instytutu Kaszubskiego.

Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Kandydatów mogą typować wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki oraz media.

Jak powiedział w piątek dyrektor WiMBP Jarosław Zalesiński, do w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 374 książki. „Najpierw jury wyłoniło 32 tytuły, później 18. Po burzliwych dyskusjach do nagrody nominowano siedmioro kandydatów, z których ostatecznie wybrano laureatów” - wyjaśnił. Zwycięzcy otrzymali okolicznościową statuetkę oraz nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł.

W składzie jury PNL Wiatr od Morza zasiadali: krytyk literacki i teatrolog prof. Zbigniew Majchrowski, zastępca dyrektora Wojewódzkiej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku Bożena Orczykowska, redaktor i promotorka czytelnictwa Elżbieta Pękała, autorka i współredaktorka książek naukowych dr hab. Katarzyna Szalewska oraz pisarz i dyrektor departamentu kultury UMWP Władysław Zawistowski.

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego w 2018 r. jako forma uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nazwa pochodzi od tytułu powieści Stefana Żeromskiego poświęconej powrotowi Pomorza, w tym Kaszub, w granice Polski.

źródło: PAP, Anna Machińska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna