Aktualności

04.02.2020

IX edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz – zgłoszenia do 15 lutego

Piętnastego lutego mija termin nadsyłania zgłoszeń do IX edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2019.

Zgłoszeń mogą dokonać wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

I – ORFEUSZ

II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie)

– za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Zgłoszenia w formie listu przewodniego wraz z 6 egz. każdego zgłaszanego tytułu należy przesłać do 15 lutego 2020 r. na adres sekretarza jury: Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) instytucji zgłaszającej.

Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem nagrody.

Książki oceniać będzie jury w składzie: prof. Anna Legeżyńska , Antoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj, Marek Zagańczyk. Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie o Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagrodę stanowi:

− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i minimum 25 tys. złotych;

− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI:  minimum 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody.

[źródło: wirtualnywydawca.pl]