Aktualności

20.12.2023

Instytut Książki wsparł słowackie wydanie wyboru wierszy Marzanny Bogumiły Kielar

W Słowacji ukazał się tom poezji wybranych Marzanny Bogumiły Kielar zatytułowany „Pokrvný strom”. Wiersze poetki przełożyła na język słowacki Silvia Kaščáková. Tłumaczenie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland.

Wiersze wybrane Marzanny Bogumiły Kielar w języku słowackim wydała oficyna Skalná ruža.

„Pokrvný strom” zawiera przekłady wierszy pochodzących z czterech tomów poetyckich Marzanny Bogumiły Kielar: „Sacra conversazione” (1992), „Materia prima” (1999), „Monodia” (2006) i „Nawigacje” (2018). Dotąd wiersze Kielar były już tłumaczone na ponad dwadzieścia różnych języków, w tym angielski, niemiecki, czeski i serbski.

Marzanna Bogumiła Kielar jest poetką, absolwentką filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorką habilitowaną nauk społecznych i profesorką nadzwyczajną Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień: Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrodę Kościelskich, nagrodę „Czasu Kultury” oraz Paszport „Polityki”.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK