Aktualności

12.03.2024

Instytut Książki wsparł słowacki przekład „Pod prawem” Marii Konopnickiej

Na słowackim rynku ukazało się tłumaczenie noweli „Pod prawem” autorstwa Marii Konopnickiej. Wydanie książki wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książkę na język słowacki przełożył poeta, tłumacz i krytyk literacki Radovan Brenkus. Ma on na swoim koncie słowackie przekłady takich dzieł polskiej literatury jak m.in. „Listy do martwego” Rafała Wojaczka i „Dzieci ulicy” Janusza Korczaka. Jego tłumaczenie noweli Konopnickiej ukazało się nakładem wydawnictwa Pectus.

Nowela „Pod prawem” po raz pierwszy ukazała się w 1888 roku w książce Konopnickiej „Cztery nowele” (wraz z nowelami „Michał Duniak”, „Wojciech Zapała” i „Ultimus”). „Pod prawem” opowiada historię Hanki, zakochanej kobiety, która padła ofiarą nieuczciwego mężczyzny i została zmuszona do odsiedzenia trzyletniego wyroku więzienia za kradzież, której nie popełniła. Konopnicka – jak na nią przystało – unika psychologizmu i zamiast tego pokazuje jak konkretne zjawiska społeczne wpływają na indywidualny los jednostki. 

Nowele Konopnickiej (a wśród nich „Pod prawem”) na trwałe weszły do historii polskiej literatury. Podobnie jak dzieła Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej czy Henryka Sienkiewicza należą one do najwybitniejszych dzieł polskiej noweli pozytywistycznej

***

Program Translatorski ©POLAND to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK