Aktualności

15.09.2021

Instytut Książki wsparł litewskie wydanie „Nienasycenia” Witkacego

Na Litwie ukazało się niedawno Nienasycenie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydanie przekładu Ireny Aleksaite wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND

Powieść Besotystė – jak brzmi liteewski tytuł Nienasycenia – wyszła nakładem wileńskiej oficyny Odilė.

Nienasycenie to druga z głównych powieści Witkacego. Pracę nad nią rozpoczął on natychmiast po Pożegnaniu jesieni, a ukończył w grudniu 1927 roku, choć została opublikowana dopiero trzy lata później. To obszerna fantazja antyutopijna, o gargantuicznych dysproporcjach, uważana przez wielu krytyków za szczytowe osiągnięcie autora.

Zawarta w niej wizja znakomicie zdyscyplinowanego państwa chińskich komunistów, które podbija wyimaginowaną kontrrewolucyjną Rosję i szykuje się do napaści na powierzchownie skomunizowane państwa Europy zachodniej, czyni oczywiście z Nienasycenia jedną z najciekawszych powieści dwudziestowiecznych, a jej niestrudzenie wynalazczy i dziwaczny styl „czarnej komedii” zapewnia książce miejsce wśród klasycznych dzieł współczesnej groteski.