Aktualności

07.02.2024

Instytut Książki wsparł francuski przekład „Żonglera” Agaty Tuszyńskiej

We Francji ukazał się przekład książki „Żongler. Romain Gary” Agaty Tuszyńskiej. Wydanie tłumaczenia Isabelle Jannès-Kalinowski wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland.

Książkę wydała prestiżowa oficyna Stock. Jej tytuł brzmi po francusku: „Le jongleur”.

Agata Tuszyńska w „Żonglerze” opowiada o życiu Romaina Gary’ego, urodzonego w Wilnie wybitnego francuskiego pisarza, autora takich książek jak m.in. „Korzenie nieba”, „Obietnica poranka” i „Zjadacze gwiazd”, a także – pod pseudonimem Émile Ajar – „Życie przed sobą”. Spisanie jego biografii to zadanie niebywale trudne, jako że Gary opowiadając o sobie przez całe życie z uporem mieszał fakty ze zmyśleniem, mistyfikował i kłamał, słowem: robił wszystko, by uprzykrzyć życie swoim przyszłym biografom. Wystarczy wspomnieć, że publikował nie tylko jako Romain Gary, ale także pod co najmniej trzema innymi pseudonimami, a pod jednym z nich otrzymał nawet (po raz drugi!) prestiżową francuską Nagrodę Goncourtów, do czego przyznał się dopiero na krótko przed śmiercią.

Agata Tuszyńska to urodzona w 1957 roku polska pisarka specjalizująca się w literaturze faktu. Jest jedną z prekursorek „przepisywania historii” z uwzględnieniem doświadczenia kobiet, a także stosowania perspektywy pokazującej związki „małej historii” z „wielką historią”. Do jej najbardziej cenionych książek należą: „Singer. Pejzaże pamięci” (biografia Isaaca Bashevisa Singera), „Oskarżona: Wiera Gran” (biograficzna książka o Wierze Gran, śpiewaczce z warszawskiego getta, która po wojnie została o kolaborację z Niemcami), „Tyrmandowie. Romans amerykański” oraz „Narzeczona Schulza”.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK