Aktualności

14.01.2019

Instytut Książki wsparł arabski przekład „Zniewolonego umysłu” Czesława Miłosza

Niedawno ukazało się tłumaczenie Zniewolonego umysłu na język arabski. Przekład klasycznego eseju Czesława Miłosza wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Zniewolony umysł w przekładzie Abie Mara‘i wydała oficyna Al-Kamel Verlag.

Zniewolony umysł to zbiór 9 esejów Czesława Miłosza napisanych w 1951 roku i opublikowanych dwa lata później przez Instytut Literacki w Paryżu jako t. 3 Biblioteki „Kultury”. Dzieło Czesława Miłosza to nie tylko znakomita rozprawa z dziedziny politologii i badań nad komunizmem, to literacki traktat albo swoista powieść z kluczem, zawierająca ponadczasową refleksję o kondycji ludzkiej, etyce, wolności i zniewoleniu, wyrastająca jednak z konkretnego i przez to wiarygodnego doświadczenia świadka i uczestnika.

Utwór o kafkowsko-orwellowskim rodowodzie przedstawia za pomocą paraboli i alegorii analizę procesu intelektualnego uzależnienia się inteligencji wschodnioeuropejskiej od politycznych i ekonomicznych reguł doktryny komunistycznej. Karl Jaspers określił Zniewolony umysł mianem znakomitego studium „rozbicia człowieka na dwie osoby” pod wpływem olbrzymiej presji ideologicznej.

Instytut Książki dofinansował w ostatnich latach także szereg innych przekładów książek Czesław Miłosza. Dzięki wsparciu Programu Translatorskiego ©POLAND w 2018 roku Dolina Issy ukazała się po ukraińsku (w przekładzie Natalji Sidjaczenko), Historia literatury polskiej po rumuńsku (w przekładzie Constantina Geambaşu), Zniewolony umysł po azersku (w przekładzie Gülɘry Abdullabɘjowej), Rok myśliwego po estońsku (w przekładzie Hendrika Lindepuu), a Ziemię Ulro przybliżył chorwackim czytelnikom Adrian Cvitanović.