Aktualności

fot. Daniel Bednarz
21.02.2020

Instytut Książki w księdze kampanii Europe Reads

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski dokonał wpisu do księgi kampanii Europe Reads, pierwszej ogólnoeuropejskiej akcji promującej czytelnictwo, którą w listopadzie 2018 roku zainicjowało stowarzyszenie EURead.

Celem kampanii Europe Reads jest zwrócenie uwagi na to, jak istotna jest promocja czytelnictwa, zwłaszcza na poziomie krajowym. Uczestniczące w niej organizacje zwróciły się do polityków oraz specjalistów z zaproszeniem do udziału w akcjach promocyjnych, w trakcie których podpisywano księgę Europe Reads oraz skierowaną do Komisji Europejskiej petycję o treści: „Wzywamy Komisję Europejską do wsparcia promocji czytelnictwa”. Stowarzyszenie EURead we wspomnianej księdze prezentuje nie tylko, jak różne organizacje promują czytelnictwo na szczeblu krajowym, lecz także stara się wskazać najważniejsze potrzeby związane z tym zagadnieniem. EURead żywi nadzieję, że politycy unijni zgodzą się co do tego, iż istnieje ogromna potrzeba, by przeciwdziałać ogólnoeuropejskiemu spadkowi czytelnictwa, i nadszedł czas, by promować czytelnictwo w przemyślany, planowy sposób.

Pierwszy wpis w księdze kampanii Europe Reads pojawił się w listopadzie 2018 roku. Od tamtej pory w trzech księgach Europe Reads złożyło podpisy 25 polityków i pracowników instytucji kultury, w tym takie osobistości jak premier Szkocji Nicola Sturgeon, minister edukacji Republiki Czeskiej Robert Plaga, minister kultury Republiki Irlandii Katherin E. Zappone czy minister edukacji Portugalii Tiago Brandao Rodrigues. Podróżujące po Europie księgi wskazują na znaczenie promocji czytelnictwa.

Dwudziestego trzeciego kwietnia, w Światowy Dzień Książki, księgi zostaną przekazane wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Katarinie Barley.

W księdze „Europe Reads” znalazły się dwie kampanie proczytelnicze, które (współ)organizuje Instytut Książki: nasz flagowy projekt „Mała książka – wielki człowiek”, a także akcja „Czytaj.pl” wraz z projektem „Upoluj swoją książkę”.

Poniżej można obejrzeć film animowany, promujący kampanię:

***

EURead założono w 2000 roku. Stowarzyszenie skupia obecnie 41 organizacji z 21 europejskich krajów, dla których czytanie jest warunkiem wstępnym dla pełnego uczestnictwa we współczesnym – zdominowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo – społeczeństwie.

Instytut Książki jest członkiem EURead od 2018 roku. W ubiegłym roku stowarzyszenie to wyróżniło Instytut Książki za działania na rzecz promocji czytelnictwa i jego upowszechniania.