Aktualności

14.01.2019

Instytut Książki w EURead!

Instytut Książki został przyjęty w poczet członków EURead, stowarzyszenia skupiającego organizacje promujące czytelnictwo w Unii Europejskiej.

EURead założono w 2000 roku. Stowarzyszenie skupia obecnie 25 organizacji z 18 europejskich krajów, dla których czytanie jest warunkiem wstępnym dla pełnego uczestnictwa we współczesnym – zdominowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo – społeczeństwie.

Celem EURead jest wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów, a także wspólne opracowanie nowych strategii promocji czytelnictwa. Spotkania stowarzyszenia odbywają się regularnie. Jej działania polegają między innymi na prowadzeniu systematycznego lobbingu na rzecz promocji czytelnictwa zarówno wśród polityków, jak i w świecie biznesu. Celem EURead jest uświadomienie, jak ważna jest promocja czytelnictwa na poziomie krajowym i unijnym.

Instytut Książki uczestniczył w ubiegłym roku w dorocznym walnym zgromadzeniu EURead, które odbyło się w dniach 17-19 października w Brukseli.