Aktualności

fot. Instytut Książki
30.08.2022

Instytut Książki pracuje nad nową formułą Rankingu Bibliotek

W ostatnich dniach sierpnia, czyli dziś i jutro, w krakowskiej siedzibie Instytutu Książki odbywają się warsztaty poświęcone Rankingowi Bibliotek. Spotkanie poskutkuje wprowadzeniem zmian w formule Rankingu.

Zaproszeni do Krakowa goście wspólnymi siłami starają się odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące dotychczasowego funkcjonowania Rankingu Bibliotek. Co warto w nim zmienić, aby ulepszyć jego formułę? Jakie działania i inicjatywy można włączyć w to przedsięwzięcie? I wreszcie: o jakie obszary warto pytać, a ze zbierania jakich danych zrezygnować?

Skąd potrzeba wprowadzenia zmian w formule Rankingu Bibliotek? Kontynuacja działań związanych z prowadzeniem Rankingu to dla Instytutu Książki niezwykle istotne zadanie. Jednocześnie przeprowadzenie wielu rozmów i zapoznanie się ze spływającymi do nas cennymi uwagami pozwoliło nam dostrzec, że jego dotychczasowy charakter może być krzywdzący dla części bibliotek, a wyniki nie zawsze odpowiadać rzeczywistemu zaangażowaniu pracowników i znaczeniu danej biblioteki dla lokalnej społeczności.

Zmiany, które chcemy wprowadzić będą oznaczać odejście od dotychczasowej formuły rankingu polegającej wyłącznie na porównywaniu bibliotek na podstawie „suchych danych” pozyskiwanych przez GUS lub podawanych nam przez same ankietowane biblioteki. Chcemy, by zmieniony ranking był nie tylko narzędziem zbierania danych, ale także realizował cele takie jak upowszechnianie inicjatyw promujących czytelnictwo czy tworzenie instrumentów umożliwiających bibliotekom publicznym wzajemne inspirowanie się.

Celem warsztatów będzie wypracowanie rekomendacji i podsumowania, na których oprą się nowe zasad konkursu, który zastąpi dotychczasowy Ranking Bibliotek. W trakcie warsztatów widzimy, że doświadczenie, wiedza i pomysły uczestników oraz prowadzącej na pewno pomogą stworzyć doskonalszy model konkursu – taki, który będzie odpowiadał wyzwaniom współczesności, jak najlepiej służył środowisku, do którego jest skierowany, a także pozwalał na dzielenie się inspiracjami i dobrymi praktykami.

Wśród ekspertów, których zaprosiliśmy do Krakowa i którzy znają problem z praktycznej strony, znaleźli się Aldona Zawałkiewicz (reprezentująca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), Dominika Jeske (Dyrektorka Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance, czyli biblioteki-laureatki ubiegłorocznego Rankingu), a także Dyrektorki i Dyrektorzy bibliotek publicznych z różnych stron kraju: Agnieszka Borkiewicz (Jarocin), Katarzyna Roszak (Jaraczewo), Izabela Bochińska (Wołomin), Ewa Marciniec (Busko-Zdrój), Łukasz Załęski (Piaseczno) oraz Jerzy Woźniakiewicz (Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie). Spotkanie prowadzi Agnieszka Szelągowska.