Aktualności

fot. IK
08.06.2022

Instytut Książki na EURead

Wczoraj rozpoczęło się spotkanie robocze członków stowarzyszenia EURead. W tym roku odbywa się ono w dniach 7-8 czerwca w Brukseli i stanowi platformę wymiany doświadczeń dla członków EURead. Bierze w nim udział 35 osób z 27 krajów, w tym przedstawicielki: Katarzyna Humeniuk i Gabriela Dul, koordynatorki naszych projektów bookstartowych. Instytut Książki jest członkiem stowarzyszenia od 2019 roku.

W trakcie dwóch dni sesji plenarnych członkowie stowarzyszenia dzielą się swymi doświadczeniami w zakresie promocji czytelnictwa i najlepszych praktyk czytelniczych. Członkowie EURead rozmawiają także o sytuacji w Ukrainie i o tym, jak w każdym kraju wyglądają działania na rzecz ukraińskich dzieci. Dziś prezentację na ten temat przedstawiła Gabriela Dul.

EURead założono w 2000 roku. Stowarzyszenie skupia obecnie 41 organizacji z 21 europejskich krajów, dla których czytanie jest warunkiem wstępnym dla pełnego uczestnictwa we współczesnym – zdominowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo – społeczeństwie.

Celem EURead jest wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów, a także wspólne opracowanie nowych strategii promocji czytelnictwa. Spotkania stowarzyszenia odbywają się regularnie. Jej działania polegają między innymi na prowadzeniu systematycznego lobbingu na rzecz promocji czytelnictwa zarówno wśród polityków, jak i w świecie biznesu. Celem EURead jest uświadomienie, jak ważna jest promocja czytelnictwa na poziomie krajowym i unijnym.

Na konferencji EURead Instytut Książki prezentuje m.in. swój flagowy projekt, kampanię „Mała książka – wielki człowiek”.