Aktualności

07.06.2024
Tagi: komunikat

Informacja o nowych danych rejestrowych Instytutu Książki

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z decyzją organu założycielskiego, tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyrażoną w Zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Instytutu Książki i Instytutu Literatury oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Książki, z dniem 1 czerwca 2024 r. doszło do połączenia Instytutu Książki z Instytutem Literatury w Krakowie. W wyniku połączenia utworzona została nowa instytucja kultury pod nazwą Instytut Książki.

Przedstawiamy nowe dane rejestracyjne:

Instytut Książki

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6

31-148 Kraków

tel. (+48) 12 61 71 900

NIP: 6762670222

REGON: 528799030

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (RIK): 139/2024

W związku z powyższym wszelkie dokumenty winny być od 01.06.2024 r. wystawiane z uwzględnieniem aktualnego numeru NIP, Regon i numeru w rejestrze instytucji kultury.

Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w Państwa bazach danych.

W związku z wyrażoną w art. 25a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zasadą sukcesji uniwersalnej, nowy Instytut Książki wstąpił z mocy prawa we wszystkie stosunki prawne dotychczasowych instytucji: Instytutu Książki i Instytutu Literatury. W efekcie nie są również wymagane w związku z połączeniem żadne korekty faktur VAT, wystawionych do 31.05.2024 r. czy aneksy do zawartych umów, które nadal obowiązują.

Dyrekcja Instytutu Książki