Aktualności

fot. IK
12.12.2018

Inauguracja kwartalnika kulturalnego „Napis” w Warszawie

Promowanie wartościowych utworów literackich to jeden z wielu celów kwartalnika kulturalnego „Napis”, którego inauguracja odbyła się w środę w Big Book Cafe w Warszawie. Pierwszy numer wraz z trzema publikacjami, m.in. o twórczości Marka Nowakowskiego, ukazał się w nakładzie 9 tys. egzemplarzy.

"Misją Kwartalnika jest promowanie wartościowych utworów literackich i innych dzieł kultury oraz umożliwienie uzyskiwanie dochodów przez twórców niekomercyjnych. Celem projektu jest poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników oraz przeciwdziałanie komercjalizacji literatury i sztuki. Projekt jest jednym z praktycznych sposobów mecenatu państwa w dziedzinie kultury" - podkreślili twórcy kwartalnika, m.in. jego redaktor naczelny Józef Maria Ruszar.

"Kiedy mówimy +Kwartalnik Kulturalny NAPIS. Liryka, etyka, dramat+ to używamy pojęcia, które jest pojęciem zawężającym. Otóż jest to większe przedsięwzięcie, jest to cały projekt, który ma w dużym stopniu charakter edukacyjny, a nie tylko czysto literacki" - powiedział Ruszar podczas spotkania z dziennikarzami. Zwrócił uwagę, że jednym z powodów powstania przedsięwzięcia jest nie tylko fakt zmniejszania się poziomu czytelnictwa w Polsce, ale faktu, że kompetencje czytelnicze Polaków staja się coraz węższe.

"W związku z tym poza samym kwartalnikiem, który będzie - jak sama nazwa wskazuje - raz na kwartał, wpadliśmy na pomysł taki, aby prezentować współczesnych literatów, dramaturgów, prozaików w postaci monografii i antologii. Tak więc każdej publikacji kwartalnika jednocześnie towarzyszą trzy książki" - dodał redaktor naczelny "Napisu".

W konferencji prasowej, podczas której przedstawiono nowe publikacje, wzięła udział wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, która również zaznaczyła, że inicjatywa nie ogranicza się wyłącznie do wydania nowego tytułu. "Kwartalnik Kulturalny NAPIS, który dzisiaj mamy okazję po raz pierwszy zademonstrować (...) jest w zamierzeniu częścią nieco większego przedsięwzięcia, które postanowiliśmy w ministerstwie zainicjować" - powiedziała wiceszefowa MKiDN.

Nowe przedsięwzięcie - jak mówiła - ma odpowiadać "oczekiwaniem ze strony środowisk artystycznych, w szczególności oczywiście literackich". Wyjaśniła, że wiąże się to z uwagami dotyczącymi niedomogów mecenatu państwowego nad środowiskiem literackim, zwłaszcza w odniesieniu do - jak zaznaczyła - twórców literatury "wysokiej próby" - niekomercyjnej i w związku z tym trudno odnajdującej się na rynku książki.

Wśród priorytetowych zadań inicjatywy będzie także - jak mówiła - "kształtowanie i poszerzanie grona czytelników o wysokich kompetencjach lekturowych, przygotowanych do obcowania z tekstem wysokiej próby literackiej".

Wiceszefowa MKiDN poinformowała przy okazji, że na początku przyszłego roku powstanie Instytut Literatury, który - jak zaznaczyła - "obejmie swoim działaniem (...) dzisiaj prezentowany kwartalnik", ale także inne inicjatywy, w tym nowy portal internetowy. Podstawą funkcjonowania nowej instytucji będzie m.in. dorobek środowiska Warsztatów Herbertowskich. MKiDN informował już wcześniej, że Instytut Literatury będzie "szeroko zakrojonym projektem o ogromnym walorze edukacyjnym, który ma umożliwić wszystkim zainteresowanym dostęp do najnowszej wartościowej literatury".

Elementem strategii działania nowego kwartalnika jest bezpłatne dostarczanie siedmiu tysięcy pakietów z publikacjami do bibliotek w liceach oraz na uczelniach. Pierwszy numer "Kwartalnika Kulturalnego NAPIS" liczy ponad 250 stron i podzielony jest na kilka części poświęconych poezji (m.in. Józefa Łobodowskiego, Bianki Rolando, Agaty Jabłońskiej), prozie (m.in. powstającym powieściom Janusza Węgiełka i Stefana Tuerschmida) i dramatowi (w numerze jest jednoaktowa sztuka Krzysztofa Ćwiklińskiego). Kwartalnik zamykają barwne reprodukcje obrazów Jacka Sroki.

Podczas konferencji zaprezentowano również pierwsze trzy tomy z serii "Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego": Macieja Woźniaka "Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego", Andrzeja Sulikowskiego "Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera" oraz Adriana Glenia "Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera".

W spotkaniu z redakcjami zainteresowanymi nowym kwartalnikiem wzięli udział również prof. dr hab. Piotr Mueldner-Nieckowski z UKSW, przewodniczący Rady Programowej, prof. dr hab. Wojciech Kudyba - redaktor serii "Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego NAPIS" oraz dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy. (PAP)