Aktualności

13.11.2023

Inauguracja konferencji „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” [relacja i zdjęcia]

W Gdyni rozpoczęła się konferencja „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?”. Wydarzenie skierowane jest do bibliotekarzy z całej Polski, którzy realizują zadania w ramach „Infrastruktury bibliotek” albo dopiero planują inwestycje w swoich bibliotekach. Odbywającą się w dniach 13-14 listopada konferencję zainaugurowali dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski oraz Anna Zagórska – kierowniczka Działu Analiz i Projektów Specjalnych Instytutu Książki, odpowiadająca m.in. za realizację „Infrastruktury bibliotek”.

W wydarzeniu – poza ponad setką bibliotekarzy z całej Polski – wzięli udział m.in. wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury Michał Rydzewski, dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz przedstawicielki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski rozpoczął od serdecznych podziękowań za to, że konferencja może odbywać się właśnie w takim miejscu jak Konsulat Kultury w Gdyni. Podkreślił, że wydarzenie nie ma jedynie charakteru podsumowania i spotkania, ale także szkolenia, które ma pomóc w tym, by inwestycje prowadzone w ramach „Infrastruktury bibliotek” wydawały jak najlepsze owoce.

„Po pierwsze chcemy inspirować, radzić i dawać wskazówki. To widać, kiedy spojrzy się na program tego wydarzenia” – powiedział Dariusz Jaworski.

W trakcie powitalnego przemówienia dyrektor Instytutu Książki wyświetlił krótką prezentację, w której pokazał ewolucję „Infrastruktury bibliotek”. Pokazał jak przez ostatnich 12 lat zmieniały się możliwe do uzyskania kwoty dofinansowania, jak zwiększało się zainteresowanie programem i jak regulamin Priorytetu 2. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dostosowywano do potrzeb samych zainteresowanych, czyli dyrektorów bibliotek i samorządowców. Wśród podkreślanych zmian znalazło się m.in. dopuszczenie do „Infrastruktury bibliotek” miast do 100 tys. mieszkańców, zamiast, jak wcześniej, do 50 tys. mieszkańców. 

„Absolutnym priorytetem jest dla nas dobro Państwa bibliotek, a zatem tak naprawdę nasze wspólne dobro” – powiedział Dariusz Jaworski.

Po dyrektorze Instytutu Książki wystąpił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który – podobnie jak wcześniej Dariusz Jaworski – wyraził nadzieję, że to, co dobre w działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, będzie kontynuowane. Pomimo że Szczurek rządzi dużym miastem, które nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach „Infrastruktury bibliotek”, wyraził przekonanie, iż to właśnie mniejsze ośrodki zwykle najbardziej potrzebują wsparcia w ramach Priorytetu 2. NPRCz 2.0.

Następną osobą przemawiającą podczas otwarcia konferencji był dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Opowiedział on o początkach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który rozpoczął się jako inicjatywa oddolna – pochodząca od samych zainteresowanych, a zatem od bibliotekarzy i samorządowców.

Po Makowskim przemówił wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury Michał Rydzewski, który z kolei powiedział parę słów o innych elementach składowych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – tych zarządzanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Bibliotekę Narodową i właśnie Narodowe Centrum Kultury.

***

Konferencja „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli bibliotek publicznych: zwłaszcza do wnioskodawców „Infrastruktury bibliotek”, ale także do beneficjentów realizujących swoje zadania oraz bibliotekarek i bibliotekarzy zainteresowanych programem, którzy dopiero planują inwestycje w swoich bibliotekach.

Podczas wystąpień i dyskusji, które odbywają się pierwszego dnia konferencji omawiane są przede wszystkim zagadnienia powiązane z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w konkursie i zasadami realizacji zadań. Prezentacje konferencyjne mają w zamierzeniu stanowić zbiór porad, dobrych praktyk i inspiracji płynących od bibliotekarzy i samorządowców, którzy mają za sobą podobne doświadczenia.

Drugiego dnia uczestnicy – podzieleni na grupy – odwiedzą inspirujące biblioteki w regionie. Część będzie miała okazję poznać bliżej nowoczesne, znakomicie zaprojektowane gdyńskie filie, a część pozna inwestycje realizowane w ramach poszczególnych edycji „Infrastruktury bibliotek”, odwiedzając Redę, Rumię i Bolszewo w gminie Wejherowo.

Konferencja jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związanej z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.infrastrukturabibliotek.com.pl

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.