Aktualności

10.05.2021

Harmonogram znoszenia obostrzeń w obszarze kultury

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło harmonogram znoszenia obostrzeń w obszarze kultury.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze „literacko” punkty harmonogramu.

Muzea, galerie sztuki

Do 5 czerwca

 • możliwość prowadzenia działalności wystawienniczej w pomieszczeniach pod następującymi warunkami:
 • nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni pomieszczenia;
 • zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Od 15 maja do 28 maja

 • możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami:
 • udział nie więcej niż 15 osób;
 • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od 29 maja

 • możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami:
 • udział nie więcej niż 15 osób;
 • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Od 15 maja do 28 maja

 • możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami:
 • udział nie więcej niż 15 osób;
 • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od 29 maja

 • możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami:
 • udział nie więcej niż 15 osób;
 • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienie, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Prowadzenie działalności wystawienniczej – zgodnie z harmonogramem dla muzeów i galerii sztuki.

Prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów – zgodnie z harmonogramem dla kin.

Biblioteki

Do 5 czerwca

 • możliwość udostępniania zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Pełny harmonogram na stronie MKDNiS.