Aktualności

02.11.2020

Gombrowicz – wystawa w ramach IV Festiwalu Tradycji Literackich

Od 3 listopada na dziedzińcu Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu oglądać będzie można wystawę czasową „Gombrowicz”.

Ekspozycja składa się przede wszystkim z cytatów z tekstów Gombrowicza, prezentujących stosunek pisarza do rzeczywistości, literatury i do samego siebie. Zawiera także informacje o biografii i twórczości autora „Ferdydurke” oraz wybrane fotografie.

Informacje biograficzne i cytaty przygotowane zostały w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim.

Scenariusz ekspozycji przygotowali Anna Spólna i Tomasz Tyczyński, autorem koncepcji plastycznej jest Adam Orlewicz.

W ekspozycji wykorzystano fotografie wykonane przez Bohdana Paczowskiego i Susannę Fels, a także zdjęcia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteki Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Wystawę będzie można oglądać do 13 grudnia b.r.

Producentem wystawy jest Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.