Aktualności

fot. MKiDN
06.08.2020

Fundusz Wsparcia Kultury: 400 mln zł na walkę ze skutkami pandemii

Czterysta milionów złotych otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii - przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia br. Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym działaniem pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi kultury.

- Sfera kultury jest jedną z pierwszych, którą dotknęły ograniczenia i najdłużej będzie wracała do stanu sprzed epidemii. Dlatego od razu, już w marcu, wprowadziliśmy szereg konkretnych rozwiązań pomocowych. To oczywiście wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej – m.in. postojowe, zwolnienie z ZUS, mikropożyczka, ale też konkretne programy ministra. W ramach „Kultury w sieci” przekazaliśmy 80 mln zł na organizację wydarzeń online. Wypłaciliśmy już ponad 6 tys. zapomóg na kwotę 11 mln zł, a dziś ogłaszamy kolejną rządową pomoc – Fundusz Wsparcia Kultury z budżetem 400 mln zł. Pieniądze te pozwolą artystom i twórcom dalej pracować i ze spokojem planować zawodowe działania na najbliższe miesiące – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

Minister kultury dodaje, że czas epidemii podkreślił ogromną rolę i znaczenie kultury w życiu społecznym.

- Już od początku epidemii widzieliśmy jak bardzo potrzebujemy kultury – w różnych jej wymiarach. Wspierając twórców dbamy, by mogła się dalej rozwijać – podkreślił Piotr Gliński. 

Pomoc w dziedzinie teatru, muzyki i tańca

O wsparcie będą mogły się ubiegać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020:

- samorządowe instytucje kultury w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

- przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

„We wrześniu najprawdopodobniej rozpocznie się zbieranie ofert, wniosków. Myślę, że mniej więcej do miesiąca ten czas na zbieranie ofert będzie trwał i potem przejdziemy już do fazy podejmowania decyzji i wypłat” – powiedział Piotr Gliński.

Wicepremier wyraził nadzieję, że fundusz będzie istotnym wsparciem, które możliwi instytucjom kultury przetrwanie. „A w każdym razie solidarne funkcjonowanie w państwie, które dba o swoje ważne instytucje” - dodał.

Minister Gliński zaznaczył także, iż trwają prace nad pomocą dla rynku książki pod kierunkiem minister Magdaleny Gawin.

Rozwiązanie zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki

Proponowane rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla innych środowisk i instytucji artystycznych w Polsce. Przyjęte ramy finansowe są  oparte o rzetelne wyliczenia, uwzględniające pomniejszenie rekompensat o nieponiesione w okresiezamrożenia koszty organizacji wydarzeń.

Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poprzednich lat. Wypłata środków będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie się specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opracowana przy współpracy Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.