Aktualności

12.08.2021

Festiwal Literacki Znaczenia we wrześniu po raz pierwszy

W dniach 11-12 września w Wołominie i Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Literackiego Znaczenia. Będzie ona poświęcona Jakubowi Kornhauserowi i jego książce „Premie górskie najwyższej kategorii”.

Znaczenia to nowa artystyczna inicjatywa Mazowieckiego Instytutu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. To festiwal jednego dnia i jednej książki. Opiera się na idei spotkania wokół tytułu wybranego spośród premier z roku poprzedniego, przez kapitułę złożoną z literaturoznawców, pisarzy i redaktorów „Dwutygodnika”. W odróżnieniu od większości nagród, w tym wypadku najważniejszym kryterium wyboru książki jest jej zdolność do inicjowania dyskusji, pobudzania działań i spotkań ludzi. Wśród tytułów obejmujących wszystkie gatunki literackie kapituła wskazuje jedną książkę, która odważnie konfrontuje się ze współczesnością, ale skłania też do myślenia o przyszłości. Na podstawie wybranej przez kapitułę książki budowany będzie każdorazowo program festiwalu – debaty, rozmowy, seanse filmowe, wystawy sztuki, spotkania autorskie i warsztaty dla dzieci, które wszystkim pozwolą pogłębić i poszerzyć znaczenia zawarte w tekście nagrodzonej pozycji.

Pierwszym laureatem festiwalu został Jakub Kornhauser – poeta, prozaik, tłumacz, literaturoznawca, nauczyciel akademicki, współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Nagrodę festiwalu otrzymał za wydane przez Książkowe Klimaty „Premie górskie najwyższej kategorii”, które mistrzowsko rejestrują rowerowanie po podkrakowskich peryferiach, a krajobraz i żywe jego doświadczanie zamykają w precyzyjnie dobranym słowie. Laureat nagrody otrzymuje statuetkę powstałą z inspiracji książką, wykonaną przez studentkę ASP Natalię Białorczyk, oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych, ufundowaną przez burmistrza Wołomina Elżbietę Radwan.

Pierwsza edycja festiwalu, który ma być wydarzeniem cyklicznym i na stałe wpisanym w kulturalną i literacką mapę Mazowsza i kraju, odbędzie się w sobotę 11 września 2021 roku w Wołominie. Wydarzenia towarzyszące odbywać się będą również w niedzielę 12 września w Warszawie. Obok laureata wśród gości festiwalu pojawią się m.in.: Justyna Sobolewska, Mira Marcinów, Julia Fiedorczuk, Jan Mencwel czy Filip Springer.

Pomysłodawczynią festiwalu, a zarazem jego dyrektorką artystyczną jest mieszkająca w Wołominie pisarka i botaniczka Urszula Zajączkowska. W skład kapituły, która wyłania laureata i zarazem książkę festiwalu, wchodzą: Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Joanna Mueller, Filip Springer i Urszula Zajączkowska.