Aktualności

28.01.2019

Ewa Lipska z Nagrodą im. Jerzego Turowicza

W sobotę 26 stycznia Ewa Lipska otrzymała Nagrodę im. Jerzego Turowicza za tomik Pamięć operacyjna, a także za całokształt twórczości. Nagrodę w imieniu Fundacji wręczyła Elżbieta Jogałła, córka Jerzego Turowicza.

– A to właśnie tam, w kurzu kulis, w ich półmroku wydarza się nasze realne życie. Tam leży nasza prawdziwa ojczyzna: obawa, wahanie i żal. Nasza bezprzykładna ojczyzna, która uwięzła nam w gardle. To do niej mówi poetka: „Jest strach, są bohaterowie, są pieśni, słuchać krzyk kadzidła”. I jeszcze tak: gaśnie światełko słońca. „Nie podnoś na nich głosu / Ojczyzno, daj im szansę” – mówił w laudacji prof. Paweł Próchniak.

Nagroda przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe, znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie. Te wartości to personalistyczne podejście do człowieka, oparte na głęboko przeżytym chrześcijaństwie, a równocześnie otwarcie na inne nurty myślenia. Tolerancja i dialog jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, zwłaszcza antysemityzmu. Rewidowanie utrwalonych stereotypów. Docenianie jakości dzieła artystycznego czy naukowego. Prymat swobody poszukiwań nad ideologią.

Nagroda Jerzego Turowicza została przyznana po raz piąty, ale Ewa Lipska jest jej szóstą laureatką. W poprzednich latach laureatami byli kolejno: Joanna Olczak-Ronikier, Marcin Zaremba, Andrzej Brzeziecki oraz Monika Sznajderman i Paweł Machcewicz.

W skład jury wchodzą: Teresa Bogucka, publicystka i pisarka, wieloletnia redaktorka „Gazety Wyborczej”, Tomasz Cyz, muzykolog, krytyk, twórca internetowego „Dwutygodnika”, redaktor naczelny „Ruchu Muzycznego”, o. Tomasz Dostatni, dominikanin, duszpasterz i publicysta, Józefa Hennelowa, publicystka, krytyk literacki i filmowy, wieloletnia redaktorka „Tygodnika Powszechnego”, Dominika Kozłowska, filozof, publicystka, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, Marcin Król, historyk idei, pisarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Jarosław Makowski, filozof i publicysta Wawrzyniec Smoczyński, dziennikarz i publicysta, Adam Szostkiewicz, dziennikarz, publicysta, tłumacz i redaktor tygodnika „Polityka”, i Marcin Żyła, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Przewodniczącym Kapituły jest Tomasz Fiałkowski, krytyk, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”.