Aktualności

Gala wręczenia Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za: twitter.com/MKiDN_GOV_PL
15.06.2018

Elżbieta Cherezińska i Bronisław Wildstein z Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Literatura

W Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego wręczono dziś nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kategorii Literatura wyróżniono Elżbietę Cherezińską i Bronisława Wildsteina. Nagrody wręczane są twórcom, animatorom i mecenasom, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury polskiej.

Wyróżnienia przyznawane są od 1997 roku w kategoriach: teatr, film, muzyka, literatura, sztuki wizualne, taniec, twórczość ludowa, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, upowszechnianie kultury, edukacja artystyczna, kultura cyfrowa, całokształt twórczości, architektura, mecenas kultury.

Tegoroczne laury w kategorii Literatura przypadły Elżbiecie Cherezińskiej, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek historycznych, a także Bronisławowi Wildsteinowi, prozaikowi i publicyście, który w swej twórczości mierzy się z uniwersalnymi problemami i - jak określił to Stanisław Obirek - "nigdy nie traci z oczu tego, co najważniejsze". Nagrodę im. Tomasza Merty "Między literaturą a historią" otrzymał Bohdan Urbankowski za czterotomowy cykl "Źródła. Z dziejów myśli polskiej". Za całokształt twórczości wyróżniony został Jan Englert.

Prezydent w liście odczytanym przez podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego wyraził radość, że w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości "do grona przedstawicieli kultury dołączą kolejne znakomite osobistości" - teatru, filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, twórczości ludowej, dziedzictwa kulturowego, a także upowszechniania i animacji kultury. Duda przypomniał, że odzyskanie przez Polskę niepodległości, którego stulecie obchodzimy w tym roku, to zasługa powstań narodowych i dyplomatycznych zabiegów, ale - jak napisał - jest "w równym stopniu zasługą pisarzy, poetów, kompozytorów, malarzy i ludzi teatru, którzy w mrocznych czasach zaborów wykazując się niekiedy niezwykłą odwagą, a zawsze wielkim umiłowaniem ojczyzny, pielęgnowali, rozpalali i umacniali ducha polskości i nadziei, że wolna Polska w końcu się odrodzi".

- Równo sto lat temu naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o powołaniu Ministerstwa Sztuki i Kultury. To pokazuje jak ważna kultura była od samego początku, u zarania polskiej niepodległości i to się nie zmieniło. (...) Te nagrody są inspirowane przez środowisko. W tym sensie są to ważne nagrody, bo my słuchamy opinii środowisk, jesteście więc państwo oceniani przez swoich kolegów ze środowiska - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński rozpoczynając galę.

Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy charakter, odbyła się bowiem setną rocznicę powstania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość poprowadzili minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i aktorka Małgorzata Kożuchowska, a swym koncertem uświetniła ją Polska Orkiestra Radiowa, która wykonała utwory muzyki filmowej.