Aktualności

22.02.2019

„Dzieci Syjonu” Henryka Grynberga po włosku ze wsparciem Instytutu Książki

We Włoszech ukazało się niedawno tłumaczenie Dzieci Syjonu w przekładzie Franceski Mondani i Marcina Wyrembelskiego. Wydanie książki Henryka Grynberga wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Dzieci Syjonu to wstrząsająca opowieść dokumentalna, którą Henryk Grynberg skomponował na podstawie zeznań żydowskich dzieci ewakuowanych ze Związku Radzieckiego do Palestyny przez armię gen. Andersa. To opowieść o straszliwych konsekwencjach wojny poza frontem walk i dramacie uchodźców, głodzie, przerażeniu, osamotnieniu, śmierci. Ale też o sile ludzkiej woli, która pozwala przezwyciężyć zło. Jest to historia tym bardziej przejmująca, że opowiadają ją najbardziej bezbronne ofiary wojny.

Współtłumacz książki, Marcin Wyrembelski, przełożył na język włoski w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND także mikropowieść Bogdana Wojdowskiego Ścieżka.