Aktualności

29.10.2018

Dwutomowy wybór tekstów Janusza Korczaka po angielsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ukazało się tłumaczenie dwutomowego wyboru tekstów Janusza Korczaka, How to Love a Child and Other Selected Works, w przekładzie Benjamina Paloffa, Danuty Borchardt i Seana Bye’a, Julii Sherwood, Alissy Valles, Marty Dziurosz i Anny Zaranko. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Dwutomowy zbiór How to Love a Child and Other Selected Works wyszedł niedawno nakładem chicagowsko-londyńskiej oficyny Vallentine Mitchell.

How to Love a Child and Other Selected Works to pierwszy obszerny wybór tekstów Janusza Korczaka w języku angielskim. Znalazły się w nim najważniejsze dzieła pedagogiczne Korczaka, między innymi tytułowy esej Jak kochać dziecko napisany w czasie I wojny światowej, pedagogiczne confiteor Korczaka, czyli żarliwe wyznanie wiary w dziecko i wyjątkowe miejsce najmłodszych w życiu świata. Poza tym w dwóch tomach pism nie zabrakło także tekstów prasowych autora Króla Maciusia Pierwszego i jego prywatne zapiski.

Tłumacze dwutomowej edycji Korczaka od lat współpracują z Instytutem. Benjamin Paloff w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND przełożył między innymi Przezroczystość Marka Bieńczyka i Płomień wieczności Krzysztofa Michalskiego (2012), Sean Bye tłumaczył Miedziankę Filipa Springera, a Danuta Borchardt przybliżyła anglojęzycznym czytelnikom wiersze Cypriana Norwida i Pornografię Witolda Gombrowicza.

Projekt zainicjowała The Janusz Korczak Association of Canada, która znalazła fundusze na wydanie (ok. 55,000 dolarów kanadyjskich), zebrała zespół siedmiu tłumaczy, konsultantów, redaktora Annę Marię Czernow i prowadzących projekt (tę rolę pełnili członkowie organizacji), a także wydawcę Valentine Mitchell.