Aktualności

03.02.2022

Dramaty Norwida po angielsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Holandii i Wielkiej Brytanii ukazało się tłumaczenie wyboru dramatów Cypriana Norwida. Przekład autorstwa Charlesa S. Kraszewskiego wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Zbiór Dramatic Works wyszedł niedawno nakładem holendersko-brytyjskiej oficyny Glagoslav Publications.

W tomie przełożonym przez Kraszewskiego znalazły się utwory takie jak m.in. Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina Durejko, Krakus. Książę nieznany, Noc tysiączna druga. Komedia, Wanda, Kleopatra i Cezar, Zwolon i Za kulisami.

W ramach Programu Translatorskiego ©POLAND Instytut Książki wsparł także inne przekłady Charlesa S. Kraszewskiego: Dziadów Mickiewicza (Glagoslav Publications, 2016; pełne czteroczęściowe wydanie dramatu), wyboru sztuk Juliusza Słowackiego (Four Plays, Glagoslav Publications, 2017), Akropolis Stanisława Wyspiańskiego (Glagoslav Publications, 2016) i Sonetów Adama Mickiewicza (Glagoslav Publications, 2018).