Aktualności

grafika organizatora
28.02.2020

Dotacje na tłumaczenia w ramach programu Kreatywna Europa

Creative Europe Desk Polska zaprasza przedstawicieli wydawnictw do udziału w szkoleniu dotyczącym możliwości zdobycia dofinansowania na przekłady fikcji literackiej dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa.

Spotkanie informacyjne z elementami wykładu adresowane jest do przedstawicieli wydawnictw planujących złożyć aplikację w ramach obszaru grantowego "Tłumaczenia literackie". Spotkanie dotyczyć będzie poniższych zagadnień:

  • cele i priorytety obszaru Tłumaczenia literackie,
  • zasady formalne konkursu,
  • kryteria jakościowe oceny projektów,
  • procedura składania wniosku.

Część wykładową poprowadzi Marcin Skrabka – prawnik, twórca i właściciel goodbooks.pl, niezależny analityk i konsultant rynku wydawniczego i edukacyjnego, członek stowarzyszenia EURead, wieloletni wydawca literatury prawniczej oraz pięknej, twórca szkoleń i warsztatów dedykowanych kadrom bibliotek, wydawnictw, księgarni i instytucji kultury. Podzieli się wiedzą i praktyką w zakresie strategii przygotowania i realizacji wartościowego projektu przekładów literackich.

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku przewidziano czas na konsultacje indywidualne, podczas których pracownicy Creative Europe Desk Polska pomogą potencjalnym wnioskodawcom w prawidłowym sprecyzowaniu zakresu projektu oraz wyjaśnią ewentualne wątpliwości.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Spółdzielni Ogniwo przy ulicy Paulińskiej 28/LU (I piętro) w Krakowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Zapisy trwają do 10 marca 2020 r. do godz. 12.00.