Aktualności

Biblioteka w Przysietnicy, fot. Instytut Książki
21.01.2022

Dobra biblioteka. Jak „Infrastruktura bibliotek” zmienia (nie tylko) biblioteczny świat?

Osiem wspaniałych bibliotek w Polsce – o ich powstawaniu z wielką pasją opowiadają kierujący nimi dyrektorki i dyrektorzy, pracujące tam bibliotekarki, a także burmistrzowie i przedstawiciele samorządów dostrzegający w instytucjach kultury olbrzymią wartość dla społeczności lokalnych.

Niech te opowieści staną się inspiracją dla tych, którzy chcieliby skorzystać z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025”. Jego operatorem jest Instytut Książki. Zapraszamy do obejrzenia filmu i do współpracy.

„Infrastruktura bibliotek” to program działający już od ponad 10 lat. Dzięki niemu udało się wybudować, zmodernizować czy wyposażyć ponad 460 bibliotek w całej Polsce. NPRCz 2.0 to kolejnych kilkadziesiąt już rozpoczętych projektów i wciąż ponad 180 mln złotych do rozdysponowania w kolejnych naborach wniosków. W najbliższych latach sfinansowane zostaną dzięki nim działania inwestycyjne w bibliotekach publicznych.

Dobra inwestycja, także ta w obiekty biblioteczne, musi być adekwatna do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Winna ona opierać się na ścisłej współpracy między biblioteką a samorządem, być przemyślana, nawiązywać do tradycji i historii miejsca, a także mieć na uwadze krajobraz.

Korzystając z bogatego doświadczenia oraz praktycznej wiedzy dotychczasowych beneficjentów „Infrastruktury bibliotek” oraz odpowiadając na oczekiwania przyszłych wnioskodawców wyrażone w badaniu ankietowym, przygotowaliśmy materiał filmowy poświęcony inwestycjom w infrastrukturę bibliotek.

Oddaliśmy głos dyrektorkom, kierowniczkom i dyrektorom bibliotek, specjalistkom i specjalistom, ale także przedstawicielom samorządów. Głosem beneficjentek i beneficjentów, ich organizatorów i wykonawców pragniemy zainspirować do działania, pokazać dobre praktyki i rolę współpracy biblioteki z lokalnymi władzami, wskazać rozwiązania przynoszące nie tylko dodatkowe punkty w procesie oceny, ale przede wszystkim realne korzyści dla inwestora-biblioteki. Chcemy także odpowiedzieć na pytania, dla kogo i po co inwestujemy w bibliotekę, a przede wszystkim: jaką społeczną przemianę ta inwestycja może wyzwolić, co umożliwia, jakie daje szanse?  

Materiał powstał w ośmiu lokalizacjach:

- w zabytkowym obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej;

- w nowoczesnych wnętrzach Mediateki Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki;

- w wielofunkcyjnych przestrzeniach Biblioteki Publicznej w Piasecznie;

- we wpasowanej w lokalny krajobraz filii bibliotecznej w Przysietnicy (Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu);

- w bogatych w historię pomieszczeniach Biblioteki Biecz;

- w przygotowującej się do przebudowy w Mediatekę Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu;

- w skrojonej na miarę lokalnych potrzeb filii bibliotecznej w Górze (Biblioteka Publiczna

Gminy Jaraczewo);

- w osadzonej w lokalnej historii Kamienicy Kultury w Jarocinie (filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin).Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” to część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. To także kontynuacja oraz rozwinięcie działań z lat ubiegłych – Priorytetu 2 NPRCz „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” oraz Priorytetu PW Kultura+ „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.

W obecnej edycji w ramach dofinansowania (od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł) można otrzymać środki na budowę, przebudowę, modernizację, rekonstrukcję i adaptację obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.Instytut Książki jako Operator Priorytetu zachęca do zapoznania się z zasadami udzielania dofinansowania, dostępnymi w materiałach pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-bibliotek-2021%E2%80%932025,82.html

Projekt zrealizowano w ramach zadania Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 2. w ramach NPRCz 2.0.

Projekt sfinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.