Aktualności

logo WBPiCAK w Poznaniu
28.09.2018

DKK Wielkopolska - spotkania w październiku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Dyskusyjne Kluby Książki woj. wielkopolskiego zapraszają na spotkania autorskie z:

Ryszardem Ćwirlejem

4.10.2018, g. 17.00, Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie, ul. Poznańska 16

Rafałem Wójcikiem

15.10.2018, g. 12.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. J. Tischnera w Poznaniu, os. Czecha 59

Jakubem Żulczykiem

16.10.2018, g. 17.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, ul. Kolejowa 19