Aktualności

22.04.2020

#czytajnazdrowie 22: kwarantanna książek według Biblioteki Narodowej

Dziś w cyklu #czytajnazdrowie gościmy zespół Biblioteki Narodowej, który radzi, jak obchodzić się z książkami w dobie pandemii.

Covid-19 jest wirusem, który wyjątkowo łatwo się roznosi. Czy zwracane książki należy poddać kwarantannie?

Ze względu na możliwą transmisję wirusa człowiek → książka → człowiek Biblioteka Narodowa zaleca poddanie książek kwarantannie w okresie od 10 do 14 dni.

Jak wygląda taka ochrona książek w Bibliotece Narodowej?

W Bibliotece Narodowej zwroty są umieszczane w skrzyniach oznakowanych datą rozpoczęcia kwarantanny. Zbiory poddane izolacji są wyłączone z wypożyczania i udostępniania.

Jakie środki ostrożności zalecalibyście państwo polskim bibliotekom?

Zgodnie z komunikatami „bezpieczeństwo epidemiczne w bibliotekach” z 23 marca oraz „Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej” z 16 kwietnia ogłoszonymi na stronie bn.org.pl zaleca się następujące środki ostrożności:

  • Uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni, ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelń dla użytkowników do czasu odwołania epidemii;
  • Stosowanie przez użytkowników jak i pracowników środków ochrony indywidulanej w postaci masek i rękawiczek;
  • Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem;
  • Zachowanie bezpiecznej zalecanej odległości między użytkownikami;
  • Zaleca się w miarę możliwości zapewnienie stanowiska do mycia i dezynfekcji dłoni, dostępu do jednorazowych rękawiczek i masek;
  • Dezynfekcję powierzchni lub często używanych elementów wyposażenia  tj. stanowiska obsługi użytkowników, klamki, wrzutnie (biblioboxy), klawiatury, telefony, włączniki światła etc.;
  • Jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń;
  • Zaleca się zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów online;
  • W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS

Jakie materiały są do tego niezbędne?

Środki ochrony indywidualnej: maski i rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekcyjne.

Czy istnieje określony okres kwarantanny, który gwarantowałby, że dane zbiory nie będą przenosić wirusa?

Takiej gwarancji nie ma, jednak z dostępnych badań naukowych wynika, że wirus SARS CoV-2 utrzymuje się na różnych powierzchniach do 9 dni, vide „Journal of Hospital Infection” (vol. 104 Issue 3, March 2020, Pages 246-251).

– rozmawiał Krzysztof Cieślik

***

Czytaj na zdrowie!