Aktualności

fot. materiały organizatorów
19.11.2019

Czytając Herlinga-Grudzińskiego

Dwudziestego listopada o godzinie 18.00 w Muzeum Władysława Broniewskiego odbędzie się spotkanie z Markiem Zagańczykiem pod hasłem „Czytając Herlinga-Grudzińskiego”. Słowo wprowadzenia wygłosi Eliza Czapska.

Marek Zagańczyk jest eseistą, redaktorem, wydawcą, wieloletnim zastępcą redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”, a także kuratorem archiwum i spuścizny Pawła Hertza. W swoim dorobku ma tomy szkiców „Krajobrazy i portrety” (1999), „Droga do Sieny” (2005), „Cyprysy i topole” (2012), „Berlińskie widoki” (2019). Mieszka w Warszawie.

***

Muzeum Władysława Broniewskiego
Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
ul. Dąbrowskiego 51