Aktualności

Biblioteka w Przysietnicy, fot. Instytut Książki

Rozpoczynamy cykl filmów, w których pokażemy sześć bibliotek z różnych polskich miejscowości, które skorzystały z Infrastruktury Bibliotek (a wraz z nimi skorzystali członkowie lokalnych społeczności). O swoich bibliotekach opowiedzieli nam nie tylko ich dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele samorządów, ale także odwiedzający je na co dzień mieszkańcy.

Mamy nadzieję, że te opowieści staną się inspiracją dla tych, którzy chcieliby skorzystać z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025”, którego operatorem jest Instytut Książki. Już niedługo będzie ku temu następna okazja – jeszcze w tym roku rozpocznie się kolejny nabór!

Pierwszym z sześciu filmów, który chcemy pokazać jest ten, który zrealizowaliśmy w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. Jej obecne przestrzenie są z pewnością twórcze, nietuzinkowe i innowacyjne. Przykład? To właśnie w bibliotece w Piasecznie znajduje się Muzeum Kaset – oddolna inicjatywa jednego z mieszkańców, która przyciąga odbiorców w każdym wieku. Niektórym z nich umożliwia ona podróż do czasów własnej młodości, a innym – odkrywanie tego, co fascynowało poprzednie pokolenia. 

Podczas naszych wizyt w Piasecznie doskonale widzieliśmy, że tamtejsza biblioteka stawia na dialog z czytelnikami i czytelniczkami, a pracownicy starają się reagować na pojawiające się pomysły i aranżować biblioteczną przestrzeń w zgodzie z oczekiwaniami i marzeniami odbiorców. W konsekwencji swoje miejsce w Bibliotece Publicznej w Piasecznie znajdą tu zarówno ci szukający miejsca do pracy w ciszy, jak i ci, którzy poszukują zajęć kreatywnych czy klubów dyskusyjnych.

Wychodzimy z założenia, że dobra inwestycja, także ta w obiekty biblioteczne, musi być adekwatna do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Powinna opierać się na ścisłej współpracy między biblioteką a samorządem, być przemyślana, nawiązywać do tradycji i historii miejsca, a także mieć na uwadze krajobraz. A przede wszystkim – być dostosowana do potrzeb samych odwiedzających. 

W naszym cyklu postanowiliśmy sprawdzić i pokazać, jak udało się spełnić te postulaty w sześciu bibliotekach, które w ostatnich latach były beneficjentami „Infrastruktury Bibliotek”. Filmy pokazują, co udało się osiągnąć:
- w wielofunkcyjnych przestrzeniach Biblioteki Publicznej w Piasecznie;
- w osadzonej w lokalnej historii Kamienicy Kultury w Jarocinie (filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin);
- w nowoczesnych wnętrzach Mediateki Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki;
- w przygotowującej się do przebudowy w Mediatekę Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu;
- we wpasowanej w lokalny krajobraz filii bibliotecznej w Przysietnicy (Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu);
- w bogatych w historię pomieszczeniach Biblioteki Biecz.

Począwszy od dziś w sześć kolejnych czwartków na stronie facebookowej Instytutu Książki będziemy publikowali jeden film nakręcony w jednej z placówek, które skorzystały z Infrastruktury Bibliotek. Za tydzień – Kamienica Kultury w Jarocinie!

***

Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” to część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. To także kontynuacja oraz rozwinięcie działań z lat ubiegłych – Priorytetu 2 NPRCz „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” oraz Priorytetu PW Kultura+ „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.

Instytut Książki jako Operator Priorytetu zachęca do zapoznania się z zasadami udzielania dofinansowania, dostępnymi w materiałach pod linkiem: https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20,3,inwestycje-w-infrastrukture-bibliotek-publicznych,44.html

Projekt zrealizowano w ramach zadania Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 2. w ramach NPRCz 2.0.

Projekt sfinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.