Aktualności

źródło: wielkopolskie.naszemiasto.pl
17.03.2020

Budowa biblioteki w Lipinach już na ukończeniu!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie buduje nowe obiekty biblioteczne w Margoninie i Lipinach. Przedsięwzięcie dofinansowano na kwotę  2 000 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie jako inwestor realizuje zadanie „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.

W ramach tego zadania powstają w Gminie Margonin dwa nowe obiekty, które będą służyły społeczności lokalnej. „Będą to najnowocześniejsze obiekty w naszym powiecie” – mówi burmistrz Janusz Piechocki.

Filia biblioteczna w Lipinach powstała w 2014 roku i funkcjonuje na podstawie porozumienia ze Szkołą Podstawową w lokalu współużytkowanym z biblioteką szkolną. Teraz zyska nowy, samodzielny obiekt.

W Lipinach trwa już wyposażanie biblioteki.