Aktualności

fot. Marta Jędras/Instytut Książki
08.04.2019

Biserka Rajčić w Krakowie

Jutro w Salonie Literackim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w cyklu „Rozkręcamy Literacki Kraków” gościć będzie wybitna tłumaczka z języka polskiego na język serbski Biserka Rajčić, laureatka przyznawanej przez Instytut Książki za całokształt twórczości translatorskiej Nagrody Transatlantyk. Spotkanie poprowadzą Łukasz Mańczyk i Jadwiga Malina. Spotkanie dotyczyć będzie najnowszego numeru pisma „Gradina” poświęconego poezji polskiej w tłumaczeniu Rajčić.

Biserka Rajčić urodziła się w 1940 r. w Jelasznicy k. Zaječaru. Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Belgradzkim. Jest uczennicą i kontynuatorką prac translatorskich tłumacza literatury polskiej Petara Vujicicia. Tłumaczy głównie z języka polskiego, ale ma w dorobku również przekłady z rosyjskiego, czeskiego, słowackiego, a także bułgarskiego. Ponadto książki własne, słuchowiska i liczne publikacje. Bibliografia Biserki Rajčić obejmuje 1584 pozycje. W jej dorobku translatorskim jest 77 książek z różnych dziedzin humanistyki.

Biserka Rajčić była również bibliotekarzem etatowo zatrudnionym w jednostkach naukowych takich jak: Serbska Biblioteka Narodowa, Instytut Historyczny SAN, Instytut Języka Serbskiego SAN. Za wkład w rozwój bibliotekarstwa została odznaczona przez Serbską Bibliotekę Narodową. Była wieloletnim współpracownikiem redakcji literackiej Programu Drugiego i Trzeciego Radia Belgrad (od lat sześćdziesiątych), studia B, B 92, a przed rozpadem Jugosławii także Radia Sarajewo i Radia Zagrzeb, stałym współpracownikiem pisma „Politika”, krytykiem literackim i krytykiem sztuki, autorką kolaży. Biserka Rajčić była wielokrotnie nagradzana serbskimi i polskimi nagrodami.

W okresie przesilenia w trakcie wojen bałkańskich przeszła na emeryturę. Od tego czasu zajęła się wyłącznie tłumaczeniami i książkami własnymi. Wtedy jej bibliografia, skromna w latach dziewięćdziesiątych, urosła do obecnych rozmiarów.

Obok teorii literatury, literatury pięknej, zajmuje się teatrem, sztuką wizualną, filmem, filozofią, estetyką, politologią, historiografią, zagadnieniami wiary i kościoła wśród narodów słowiańskich, przede wszystkim na przykładzie Polski. Tematy te są obecne w jej książkach: „Polska cywilizacja”, Mój Kraków” i „Listy z Pragi”.

Biserka Rajčić jest osobą wyjątkowo zasłużoną dla kultury i literatury polskiej poza granicami naszego kraju, w Serbii i na Bałkanach. Tłumaczyła największych polskich autorów takich jak Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz czy Tadeusz Konwicki, ale również bardzo wielu twórców blisko związanych z Krakowem, a wśród nich m.in. Wisławę Szymborską, Ewę Lipską, Ryszarda Krynickiego, Sławomira Mrożka, Adama Zagajewskiego czy Kornela Filipowicza. Od pięćdziesięciu lat związana jest z krakowskim środowiskiem naukowców, literaturoznawców, teatrologów i literatów. Jest Honorową Obywatelką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Biserka Rajčić przebywa obecnie w krakowskim Kolegium Tłumaczy na zaproszenie Instytutu Książki.

***

9 kwietnia 2019, godz. 18:00

Salon Literacki SPP, ul. Kanonicza 7, KRAKÓW