Aktualności

04.05.2023

Biblioteki publiczne wciąż mają szansę pozyskać dofinansowanie na inwestycje – budowy, przebudowy czy modernizacje obiektów bibliotecznych

Już teraz – choć kolejny nabór wniosków do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” jeszcze nie jest ogłoszony – warto przygotowywać inwestycję w infrastrukturę biblioteczną: szacować wydatki, planować działania, ukierunkowywać pomysły, prowadzić konsultacje.

Instytut Książki informuje, że trwają obecnie prace nad aktualizacją dokumentów programowych dotyczących realizacji NPRCz 2.0, Priorytet 2, K.I. 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Bezzwłocznie po ich zakończeniu planujemy ogłoszenie kolejnego naboru wniosków, najprawdopodobniej na zadania rozpoczynające się od 2024 r.

Oczekując na kolejny nabór wniosków, prowadzimy działania upowszechniające i informacyjne w całym kraju. To najlepszy moment, by poznać zasady konkursu oraz rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku w przyszłości.

Jeśli Państwa instytucja jest zainteresowana działaniami w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, prosimy o kontakt z osobami, których dane podane są w zakładce poświęconej programowi (sekcja „Kontakt”) – przedstawiciele Instytutu Książki podadzą terminy najbliższych spotkań organizowanych w terenie i wirtualnie lub umówią spotkanie indywidualne.