Aktualności

16.03.2022

Biblioteki dla Ukrainy

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego stworzyła stronę „Biblioteki dla Ukrainy”. Powstała ona dla bibliotek, które stoją przed wyzwaniami – wspierania osób przybyłych z Ukrainy, ale też dostosowywania (w dłuższej perspektywie) oferty bibliotecznej dla swojej społeczności, której te osoby stały się, lub już niedługo staną się, częścią.

Stronę można znaleźć pod adresem: https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/

Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego zbiera m.in. praktyczne informacje, których szukają i o które często pytają osoby nowo przybyłe z Ukrainy do Polski – informacje dotyczące spraw codziennych, urzędowych i życiowych, związanych z pobytem w Polsce, pracą, nauką, komunikacją, funkcjonowaniem banków czy opieką zdrowotną.

Na stronie zamieszczono także:

  • informacje o przepisach prawa oraz ofertach pomocy prawnej,
  • materiały edukacyjne, scenariusze zajęć,
  • informacje i materiały o nauce języka ukraińskiego oraz języka polskiego jako języka obcego,
  • linki do stron z książkami i audiobookami w języku ukraińskim,
  • linki do stron z przykładami działań bibliotek,
  • materiały promocyjne,
  • materiały o radzeniu sobie z dezinformacją.